jintropin

Komentarai išjungti -

  INFORMACIJA APIE VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMUS

2018 m. rugpjūčio 17 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Plento g., Tiekimo g., Tinklų g.,  gyventojams kol vyks avarijos likvidavimo darbai, bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2018 m. rugpjūčio 9 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Kirdonių k., Biržų raj.  gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. rugpjūčio 8 d., dėl Biržų miesto vandenvietėje atliekamų darbų galimi trumpalaikiai vandens tiekimo sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2018 m. birželio 15 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Vilniaus g. 4, 6, 8, 10, 12 namų gyventojams nuo 9.00 val. iki 11.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Prašome pasirūpinti vandens atsargomis. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2018 m. gegužės 25 d. nuo 8 val. iki 11 val., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Vilniaus g. 117 ir 119 pastatams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. balandžio 13 d., Biržuose bus vykdomai profilaktiniai hidrantų tikrinimo darbai, galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.).  Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. kovo 29-30 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Janonio g., centrinėje miesto dalyje, galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.).  Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. kovo 29 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Janonio g. 14, 12, 10, 8 namų gyventojams, kol vyks avarijos likvidavimo darbai, bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2018 m. vasario 7 d. nuo 8 val. iki 16 val., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Tinklų g., gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. vasario 6 d. nuo 10 val. iki 16 val., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Tinklų g., gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. sausio 31 d. nuo 9  val. iki 15 val., dėl  vandentiekio trasos avarijos Kirdonių k., Sodžiaus g., gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas.  Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018 m. sausio 27 -29 d., dėl vandentiekio trasos avarijos Biržuose Vilniaus g., bus šalinami vandentiekio trasos avarijos padariniai, Vilniaus g. 77A, 77B, 91A, 93A ir 99A, daugiabučių namų gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Vanduo bus tiekiamas 27 d. nuo 18 val. iki 20 val., 28 d. nuo 9 val. iki 11 val., 29 d. nuo 7  val. iki 10 val., parašome pasirūpinti vandens atsargomis. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

 

Gyventojai kviečiami prisijungti gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus prie centralizuotų Biržų miesto tinklų

2018 metais Biržų mieste bus tęsiama gatvių rekonstrukcija. Balandžio mėnesį rekonstrukcijos darbai bus pradėti vykdyti D. Poškos, J. Šimkaus, P. Jakubėno, Žvejų ir Ežero gatvėse – žvyro dangos rekonstruojamos į asfaltbetonio dangas, numatyta įrengti betoninių trinkelių  pėsčiųjų takus, nuovažas, lietaus nuotekų tinklus. Bus tęsiamas pėsčiųjų – dviračių tako Biržų mieste įrengimas (J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g.  prie Širvėnos ežero). Šiais metais taip pat numatoma rekonstruoti Kęstučio ir Skaistkalnės gatves, įrengiant pėsčiųjų – dviračių takus bei apšvietimą. Šiuo metu atliekami S. Nėries, Stoties ir Latvygalos  gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimo darbai. Paruoštas J. Nastopkos gatvės (nuo Kęstučio g. iki kapinių) rekonstravimo techninis projektas.

Savivaldybė, siekdama sklandaus rekonstrukcijos darbų vykdymo, prašo biržiečių iki rekonstrukcijos darbų vykdymo gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus (kanalizacijos, vandentiekio ir dujų) prisijungti prie  centralizuotų  inžinerinių tinklų. Tokiu būdu būtų išvengta rekonstruotų gatvių dangos gadinimo. Pagal statybos techninį reglamentą, atlikus gatvių rekonstrukciją, kasinėjimo darbams leidimai nebus išduodami 5 metus.

Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų galimybių prašome kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ vandentvarkos inžinierių  Joną Paulauską  (mob. tel. nr. 8 611 44712, el. paštas inzinierius@birzuvandenys.lt).

INFORMUOJAME, kad norėdami gauti sąskaitas už bendrovės suteiktas paslaugas elektroniniu paštu, savo elektroninio pašto adresą praneškite: apskaita1@birzuvandenys.lt ir apskaita2@birzuvandenys.lt arba telefono Nr. (8 450) 32 052.

  Informacija apie AB ESO planinius elektros atjungimus

2015 rugsėjo 25 Pranešimai

ATSISKAITYMO BŪDAI

Komentarai išjungti - ATSISKAITYMO BŪDAI

1. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti grynais pinigais nurodytose vietose:
• UAB „Biržų vandenys“,
• Lietuvos pašto Biržų skyriuje,
• Loterijos „Perlas“ terminaluose,
• Prekybos centro „Maxima“ kasose,
• „Swedbank“ Biržų skyriuje.

2. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti internetu, su bankais sudarius elektroninės bankininkystės sutartis:
• „Swedbank“ AB
• AB Šiaulių bankas
• Luminor Bank AB
• Kredito unija
• AB SEB bankas

3. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti ir pavedimu, pervesdami pinigus į šiuos bankus:

Luminor Bank AB LT86 4010 0413 0002 0285

AB SEB bankas LT66 7044 0600 0781 3133

„Swedbank” AB, bankas LT76 7300 0100 9684 9405

AB Šiaulių bankas LT09 7182 5000 0646 7085

4. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti internetu savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Registruojantis reikia įvesti mokėtojo kodą iš 7 ženklų. Mokėtojo kodas nurodytas sąskaitoje už vandenį (pvz. 0002371).

 

 

2015 rugsėjo 7 Meniu, Pranešimai

ATSISKAITYMO TVARKA

Komentarai išjungti - ATSISKAITYMO TVARKA

• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisus
Biržų miesto ir rajono gyventojai už bendrovės suteiktas paslaugas (už vandenį ir nuotekas) atsiskaito pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis. Geriamojo vandens skaitiklio rodmenys užrašomi į sąskaitoje esančią lentelę.
• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens suvartojimo normas
Biržų miesto ir rajono gyventojai, kurie neturi įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas.

Biržų miesto ir rajono gyventojai, gavę sąskaitą, už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas turi atsiskaityti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Sąskaitos gyventojams išnešiojamos iki einamojo mėnesio 15 dienos.

2015 rugsėjo 7 Meniu, Pranešimai

VANDENS KOKYBĖ

Komentarai išjungti - VANDENS KOKYBĖ

Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį, todėl būtina nuolat kontroliuoti, ar geriamasis vanduo atitinka reikalavimus. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių;
  • vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes;
  • vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus, vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai  vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperature.

Vartotojams 2017 m. parduota 306978 m3 geriamo vandens. 2017 m. vandens tyrimai čia. čia.

 

2015 rugsėjo 6 Meniu

KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU

Komentarai išjungti - KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU
  1. Gyventojas (užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (202 kab.) ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.
  2. Turėdamas prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) kreipiasi į projektuotojus dėl     vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado supaprastinto statinio projekto parengimo.
  3. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su žinybomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Biržų vandenys“. Projektą su minėtų žinybų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
  4. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, gyventojas (užsakovas) pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties. Darbus gali atlikti ir savo jėgomis prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.
  5. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, gyventojas (užsakovas), prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą, vandentiekio tinklų hidraulinio išbandymo atlikimą. Užbaigęs visus statybos darbus,  gyventojas (užsakovas) turi iškviesti UAB „Biržų vandenys“ atstovą ir atiduoti jam vertinti darbus.
  6. Gyventojas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su žinybomis, eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte.
  7. Gyventojas, atlikęs Tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Biržų vandenys“ abonentų tarnybą dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

 

2015 rugsėjo 5 Meniu

2017 m. metinis pranešimas

Komentarai išjungti - 2017 m. metinis pranešimas

UAB „Biržų vandenys“ yra gamybinio profilio įmonė, kurios veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės šaltą geriamąjį vandenį abonentams (vartotojams), į kanalizacijos tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.

Skaityti.. »

2015 rugsėjo 4 Veikla

PASLAUGŲ KAINOS

Komentarai išjungti - PASLAUGŲ KAINOS

Biržų vartotojams vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Biržų rajono savivaldybės tarybai nepatvirtinus kainų per nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vienašališkai nustatė UAB „Biržų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Komisijos sprendimas nustatant naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 1 d. Nutarimas Nr. O3E-72.

 

Paslauga / klientaiKaina be PVMKaina su PVM
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,40 Eur/m³:2,90 Eur/m³:
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,98 Eur/m³1,19 Eur/m³
1.2. nuotekų tvarkymo1,42 Eur/m³1,72 Eur/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:2,23 Eur/m³:2,70 Eur/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,91 Eur/m³1,10 Eur/m³
2.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**2,20 Eur/m³:2,66 Eur/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,88 Eur/m³1,06 Eur/m³
3.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:2,23 Eur/m³:2,70 Eur/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,91 Eur/m³1,10 Eur/m³
4.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas2,07 Eur butui per mėn.2,50 Eur butui per mėn.
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso1,53 Eur butui per mėn.1,85 Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade3,86 Eur namui per mėn.4,67 Eur namui per mėn.
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas1,95 Eur apskaitos prietaisui per mėn.2,36 Eur apskaitos prietaisui per mė.
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso1,63 Eur namui per mėn.1,97 Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams3,86 Eur apskaitos prietaisui per mė.4,67 Eur apskaitos prietaisui per mėn.
9. Nuotekų išvežimų asenizacinėmis mašinomis transportavimo, valymo ir dumblo sutvarkymo kaina4,64 Eur/m³5,61 Eur/m³

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos

UAB „Biržų vandenys“ teikiamos papildomos paslaugosKaina su PVM
Ekskavatoriaus JSB nuoma38,61 Eur/val.
Kombinuotos hidrodinaminės mašinos nuoma vamzdynų plovimui80,95 Eur/val.
Salės nuoma7,0 Eur/val.

Vadovaujantis UAB „Biržų vandenys“ 2017-03-24 valdymo posėdžio sprendimu Nr. 5 „Dėl paslaugų kainų“, nuo 2017 m. balandžio 1d. patvirtintos šios kainas:

Paslaugų kainos

*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.

DĖL INDIVIDUALIAI TVARKOMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO IR SUTVARKYMO TVARKOS

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktais, viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi pasiūlyti individualių nuotekų turėtojui sudaryti nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo ir tvarkymo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis.

Prašome sudaryti išvežamų buitinių nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo paslaugų teikėjais: UAB „Biržų vandenys“ arba UAB „Biržų komunalinis ūkis“ (Tiekimo g. 10, Biržai, tel. (8 450) 31086, el. p. info@birzukomukis.lt).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 32157, el.p.info@birzuvandenys.lt

 

2015 rugsėjo 4 Meniu

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

1 Comment »

kuriame Biržų ateitį

2016 m. kovo 19 d. parengtas investicinis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“.

Projekto tikslas suteikti galinybes Biržų bei Vabalninko miestų gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Biržų rajono savivaldybėje.

2015 rugsėjo 2 Veikla

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Komentarai išjungti - Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Skaityti.. »

2015 rugsėjo 1 Veikla