Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį, todėl būtina nuolat kontroliuoti, ar geriamasis vanduo atitinka reikalavimus. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai  vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperatūra.

Biržų m. vartotojams 2020 m. parduota 313000 m3 geriamo vandens.

2020 m. tyrimų rezultatai:

2020 Vandens tyrimai

2020 Chlororganinių pesticidų koncentracijos vandenyje

2020 m. Sunkiųjų metalų analizės vandenyje

Biržų rajone bendrovė eksploatuoja 101 km nuotekų tinklų, kuriais nuotekos nuvedamos į nuotekų valyklas.  Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 42 nuotekų siurblines, iš kurių 13 yra Biržų  mieste bei 15 nuotekų valymo įrenginių didžiausi yra Biržų mieste.

2020 metais Biržų miesto valymo įrengimuose išvalytų nuotekų kiekis  – 904,6 tūkst. kub. m. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.

2020 m. išvalytų nuotekų parametrai:

  1. BDS7 – 4,1mg/l
  2. Bendrasis azotas – 9 mg/l
  3. Bendrasis fosforas – 0,4 mg/l