VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

                                                                                                                                           PATVIRTINTA                                                                  UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus                                                                                                       2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-15  UAB „BIRŽŲ VANDENYS“ VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS ( toliau-tvarka) I SKYRIUS VARTOTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS PASKIRTIS IR TAIKYMAS Ši tvarka reglamentuoja ginčų kilusių tarp vartotojų ir UAB „Biržų vandenys“ (toliau – Bendrovė) nagrinėjimo procedūrą […]