hgh trial dose

FINANSINĖS ATASKAITOS

Komentarai išjungti - FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Metinė finansinė ataskaita 2018 m.

Nepriklausomo audito išvada 2018 m.

2018 m. pelno (nuostolio) ataskaita

 

Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 m.

Metinė atskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Nepriklausomo audito išvada 2017 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

2018 liepos 5 Meniu