FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Metinis pranešimas 2020m. Aiškinamasis raštas 2020m. Audito išvada 2020 m. Balansas 2020 m. Pelno (nuostolių) ataskaita 2020 m. Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys (vandens sektorius)-2020 m. Metinis pranešimas 2019 m. Aiškinamasis raštas 2019 m. Audito ataskaita 2019 m. Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys (vandens sektorius)-2020 2019 m. finansinė atskaitomybė 2019 m. finansinių ataskaitų audito išvada […]