FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Add comments

2018 m. metinis pranešimas

2018 m. nepriklausomo audito išvada

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

2018 m. nepriklausomo audito RVA išvada

Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 m.

Metinė atskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Nepriklausomo audito išvada 2017 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

liepos 5th 2018 Meniu