longevity

FINANSINĖS ATASKAITOS

Add comments

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Metinė finansinė ataskaita 2018 m.

Nepriklausomo audito išvada 2018 m.

2018 m. pelno (nuostolio) ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 m.

Metinė atskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Nepriklausomo audito išvada 2017 m.

liepos 5th 2018 Meniu