human choroinic gonadotropin

VANDENS KOKYBĖ

Add comments

Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį, todėl būtina nuolat kontroliuoti, ar geriamasis vanduo atitinka reikalavimus. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių;
  • vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes;
  • vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus, vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai  vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperature.

Įmonės 2016 m. patiektas vandens kiekis –  608393 m3/m.

 

Vandens tyrimai 2016m.

Eil. NrVandenvietėsKolonijas sudarantys vienetai Koliforminės bakterijosŽarninių lazdelių (E.Coli) skaičius 100 mlBenzenasBenziprenasBoras BromatasGyvsidabrisAldrinasDieldrinasSelenasTetrachloretanasNitratasKiti pescicidaichloridasAliuminisSpalvaSavitasis elektrinis laidisBendroji organinė anglisBendroji geležisPermanganato indeksasSulfatasKvapo slenkstisDrumstumas
Lietuvos HN 24 2003 reikavimai100001 µg/l0.01 µg/l1 mg/l25 µg/l1 µg/l0.03 µg/l0.03 µg/l10 µg/l10 µg/l50 mg/l 0.1 µg/l250 mg/l 200 µg/lBe nebūdingų pokyčių2500Be nebūdingų pokyčių0.2 mg/l5 mg/l250 mg/lBe nebūdingų pokyčiųBe nebūdingų pokyčių
1Biržai000<1.00.0020.340.18<0.1<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.0345.8<10Bnp6901.10.201.2749.9BnpBnp
2Obelaukiai000<1.0__0.13_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp7201.72.780.79_BnpBnp
3Juostavieciai000<1.0__<0.15_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp6050.91.250.79_BnpBnp
4Medeikiai000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp4801.21.360.63_BnpBnp
5Germaniškis000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.500.03_<10Bnp5151.30.580.50_BnpBnp
6N. Radviliskis000<1.0__0.08_<0.25<0.025<1<0.1<0.500.0326.2<10Bnp5801.81.090.7924.7BnpBnp
7Kupreliškis000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp5903.51.821.58_BnpBnp
8Pačeriaukštė000<1.0__0.22_<0.25<0.025<1<0.10.50.03_<10Bnp8361.30.011.11_BnpBnp
9Kvetkai000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp4954.40.382.53_BnpBnp
10Papilys000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp5303.130.331.9_BnpBnp
11Kučgalys000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp6355.20.813.17_BnpBnp
12Vabalninkas000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.038.1<18Bnp6154.40.133.017.0BnpBnp
13Likėnai000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.10.50.03_<10Bnp5501.20.570.79_BnpBnp
14Kirdonys000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.500.03_<10Bnp5661.60.380.63_BnpBnp
15Kratiškiai000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.10.3540.03_<10Bnp6002.10.200.79_BnpBnp
16Pabiržė000<1.0__<0.05_<0.25<0.025<1<0.1<0.0500.03_<10Bnp5301.50.790.50_BnpBnp

rugsėjo 6th 2015 Meniu