PASLAUGŲ KAINOS

Add comments

Biržų vartotojams nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“  nustatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo perskaičiuotos bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Sprendimas Nr.T-75

Paslauga / klientaiNuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina be PVM
Nuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina su PVM
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,52 Eur/m³: 3,07 Eur/m³:
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,94 Eur/m³1,14 Eur/m³
1.2. nuotekų tvarkymo1,58 Eur/m³1,93 Eur/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
2.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**2,32 Eur/m³:2,82 Eur/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,84 Eur/m³1,02 Eur/m³
3.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
4.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,80 Eur butui per mėn.0,97 Eur butui per mėn.
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,59 Eur butui per mėn.0,72 Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade1,66 Eur namui per mėn.2,01 Eur namui per mėn.
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,74 Eur apskaitos prietaisui per mė.0,90 Eur apskaitos prietaisui per mė.
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,62 Eur namui per mėn. 0,75 Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams1,44 Eur apskaitos prietaisui per mė.1,75 Eur apskaitos prietaisui per mė.
9. Nuotekų išvežimų asenizacinėmis mašinomis transportavimo, valymo ir dumblo sutvarkymo kaina6,30 Eur/m³7,63 Eur/m³

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos

UAB „Biržų vandenys“ teikiamos papildomos paslaugosKaina su PVM
Ekskavatoriaus JSB nuoma38,61 Eur/val.
Kombinuotos hidrodinaminės mašinos nuoma vamzdynų plovimui80,95 Eur/val.
Salės nuoma7,0 Eur/val.

Vadovaujantis UAB „Biržų vandenys“ 2017-03-24 valdymo posėdžio sprendimu Nr. 5 „Dėl paslaugų kainų“, nuo 2017 m. balandžio 1d. patvirtintos šios kainas:

Paslaugų kainos

*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.

DĖL INDIVIDUALIAI TVARKOMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO IR SUTVARKYMO TVARKOS

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktais, viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi pasiūlyti individualių nuotekų turėtojui sudaryti nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo ir tvarkymo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis.

Prašome sudaryti išvežamų buitinių nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo paslaugų teikėjais: UAB „Biržų vandenys“ arba

UAB  „Biržų komunalinis ūkis“ , Tiekimo g. 10, LT-41128 Biržai, El. p.: info@birzaikomukis.lt, Įmonės kodas: 154799441, PVM: LT547994410

Aptarnavimo telefonai 8 450 33263; 8 682 25672

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 31497, el.p.info@birzuvandenys.lt

 

rugsėjo 4th 2015 Meniu