PASLAUGŲ KAINOS

Add comments

Biržų vartotojams nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“  nustatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo perskaičiuotos bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Sprendimas Nr.T-75

Paslauga / klientaiNuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina be PVM
Nuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina su PVM
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,52 Eur/m³: 3,07 Eur/m³:
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,94 Eur/m³1,14 Eur/m³
1.2. nuotekų tvarkymo1,58 Eur/m³1,93 Eur/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
2.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**2,32 Eur/m³:2,82 Eur/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,84 Eur/m³1,02 Eur/m³
3.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
4.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,80 Eur butui per mėn.0,97 Eur butui per mėn.
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,59 Eur butui per mėn.0,72 Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade1,66 Eur namui per mėn.2,01 Eur namui per mėn.
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,74 Eur apskaitos prietaisui per mė.0,90 Eur apskaitos prietaisui per mė.
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,62 Eur namui per mėn. 0,75 Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams1,44 Eur apskaitos prietaisui per mė.1,75 Eur apskaitos prietaisui per mė.
9. Nuotekų išvežimų asenizacinėmis mašinomis transportavimo, valymo ir dumblo sutvarkymo kaina6,30 Eur/m³7,63 Eur/m³

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos


Teikiamų papildomų paslaugų įkainių lentelė

Paslaugos pavadinimasMato vnt. Kaina, Eur (be PVM)Kaina, Eur (su PVM)Nuo kada pradedama teikti paslauga
Nuotekų išvežimas6,307,63Teikiama
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotojuval.66,9080,95Teikiama
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 minmin.43,4952,62Nuo 2022 03 01
JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotojuval.31,9138,61Teikiama
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 2 val.val.28,8634,92Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 2 val. iki 8 val.)val.25,5430,90Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 8 val. ir daugiau)val.21,3225,80Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kainakm.0,590,71Nuo 2022 03 01
Apskaitos mazgo paruošimas vasaros sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, uždedamas vandens skaitiklis)vnt.14,7417,84Nuo 2022 03 01
Apskaitos mazgo paruošimas žiemos sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, nuimamas vandens skaitiklis)vnt.12,3214,92Nuo 2022 03 01
Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijos likvidavimas (be medžiagų vertės)val.102,10123,54Nuo 2022 03 01
Santechniko paslaugosval.19,8323,99Nuo 2022 03 01
Vandentiekio įvado užaklinimas arba vandens pajungimas po užaklinimo, laikinas vandentiekio pajungimas arba atjungimas (įkainis taikomas kiekvienam veiksmui atskirai – uždarymo ar atidarymo)vnt.20,0024,20Teikiama
Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas klientui pageidaujant
Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių.
atvejis8,009,68Nuo 2022 03 01
Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio vandens prietaiso pakeitimasvnt.19,0022,99Teikiama
Pažymų išdavimas
Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą).
vnt.4,135,00Nuo 2022 03 01
Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui (iki mėnesio 20 d.)vnt.1,001,21Nuo 2022 03 01
Vekselių ar susitarimų perėmimas ir kontrolė
Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis ar susitarimas su skolų grąžinimo grafiku.
atvejis4,135,00Nuo 2022 03 01
Skaitiklio rodmenų nurašymas
Kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų; parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų.
vnt.5,006,05Nuo 2022 04 01

PATVIRTINTA UAB „Biržų vandenys direktorės Editos Barkauskienė 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-7

 

Vadovaujantis UAB „Biržų vandenys“ 2017-03-24 valdymo posėdžio sprendimu Nr. 5 „Dėl paslaugų kainų“, nuo 2017 m. balandžio 1d. patvirtintos šios kainas:

Paslaugų kainos

*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.

NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI

Ecoservice projektai, Biržų padalinys: UAB  „Biržų komunalinis ūkis“ , Tiekimo g. 10, LT-41128 Biržai, El. p.: info@birzaikomukis.lt, Įmonės kodas: 154799441, PVM: LT547994410

Aptarnavimo telefonai 8 450 33263; 8 682 25672

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 31497, el.p.info@birzuvandenys.lt

 

rugsėjo 4th 2015 Meniu