5kits

PASLAUGŲ KAINOS

Add comments

Biržų vartotojams vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Biržų rajono savivaldybės tarybai nepatvirtinus kainų per nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vienašališkai nustatė UAB „Biržų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Komisijos sprendimas nustatant naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 1 d. Nutarimas Nr. O3E-72.

 

Paslauga / klientaiKaina be PVMKaina su PVM
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,40 Eur/m³:2,90 Eur/m³:
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,98 Eur/m³1,19 Eur/m³
1.2. nuotekų tvarkymo1,42 Eur/m³1,72 Eur/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:2,23 Eur/m³:2,70 Eur/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,91 Eur/m³1,10 Eur/m³
2.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**2,20 Eur/m³:2,66 Eur/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,88 Eur/m³1,06 Eur/m³
3.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:2,23 Eur/m³:2,70 Eur/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,91 Eur/m³1,10 Eur/m³
4.2. nuotekų tvarkymo1,32 Eur/m³1,60 Eur/m³
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas2,07 Eur butui per mėn.2,50 Eur butui per mėn.
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso1,53 Eur butui per mėn.1,85 Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade3,86 Eur namui per mėn.4,67 Eur namui per mėn.
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas1,95 Eur apskaitos prietaisui per mėn.2,36 Eur apskaitos prietaisui per mė.
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso1,63 Eur namui per mėn.1,97 Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams3,86 Eur apskaitos prietaisui per mė.4,67 Eur apskaitos prietaisui per mėn.
9. Nuotekų išvežimų asenizacinėmis mašinomis transportavimo, valymo ir dumblo sutvarkymo kaina4,64 Eur/m³5,61 Eur/m³

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos

UAB „Biržų vandenys“ teikiamos papildomos paslaugosKaina su PVM
Ekskavatoriaus JSB nuoma38,61 Eur/val.
Kombinuotos hidrodinaminės mašinos nuoma vamzdynų plovimui80,95 Eur/val.
Salės nuoma7,0 Eur/val.

Vadovaujantis UAB „Biržų vandenys“ 2017-03-24 valdymo posėdžio sprendimu Nr. 5 „Dėl paslaugų kainų“, nuo 2017 m. balandžio 1d. patvirtintos šios kainas:

Paslaugų kainos

*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.

DĖL INDIVIDUALIAI TVARKOMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO IR SUTVARKYMO TVARKOS

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktais, viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi pasiūlyti individualių nuotekų turėtojui sudaryti nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo ir tvarkymo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis.

Prašome sudaryti išvežamų buitinių nuotekų tvarkymo sutartis su nuotekų transportavimo paslaugų teikėjais: UAB „Biržų vandenys“ arba UAB „Biržų komunalinis ūkis“ (Tiekimo g. 10, Biržai, tel. (8 450) 31086, el. p. info@birzukomukis.lt).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 32157, el.p.info@birzuvandenys.lt

 

rugsėjo 4th 2015 Meniu