VIDUTINIS VARTOTOJŲ SUNAUDOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

Add comments

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Biržų vandenys“ apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2022 m. vasario 1 d dienos, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,29 kub. m/gyventojui per mėnesį.

lapkričio 7th 2016 Meniu