Add comments

Pranešame!

Informuojame, kad Biržų rajono savivaldybė baigia įgyvendinti projektą „Biržų r. Klausučių k. geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant geriamojo vandens kokybės gerinimą, naujos statybos darbai“. Baigiami Parko g., Beržyno g. ir Šermukšnių g. Klausučių k. Biržų r. vandentiekio tinklų tiesimo darbai. Prašome Klausučių kaimo gyventojus, kurių gatvėse yra nutiesti  vandentiekio tinklai, kreiptis į UAB „Biržų vandenys“, dėl prisijungimo sąlygų išdavimo ir pagrindinės sutarties sudarymo.

Pastaba: Nutiesus vandentiekio tinklus, buvo atliktas vandentiekio tinklų praplovimas su dezinfekcija, todėl prisijungus prie naujų vandentiekio tinklų, gali jaustis chloro kvapas. Prieš naudojant vandenį reikėtų pirmiau ji nuleisti.


 

Siekiant pagerinti klientų susisiekimą telefonu ir, kad klientų bendravimas būtų greitesnis, aiškesnis ir kokybiškas, UAB „Biržų vandenys“ įdiegia interaktyvaus atsakiklio (IVR) funkciją.
Paskambinus klientų aptarnavimo bendruoju numeriu 8 450 32052 , atsilieps iš anksto įrašytas interaktyvus balsas. Pasirinkus reikiamą temą, Jūsų skambutis bus nukreiptas konkrečiam UAB „Biržų vandenys“ darbuotojui.


 

Biržų rajono savivaldybės gyventojai nuo šiol turi galimybę gauti kompensaciją už įsirengtą buitinių nuotekų valymo įrenginį arba nuotekų išsėmimo rezervuarą.
Detalesnė informacija, žiūrėti čia:
https://www.birzai.lt/vandentvarka/kompensacijos-isirengusiems-individualius-nuoteku-tvarkymo-irenginius/bendra-informacija/642


 

UAB „Biržų vandenys“ nuo 2022 m. kovo 1 d. atnaujina teikiamų papildomų paslaugų įkainius. Platesnė informacija žiūrėti skiltyje „PASLAUGŲ KAINOS“.


UAB „Biržų vandenys“ ir Biržų rajono savivaldybė įgyvendina projektus:

  1. Vandentvarkos tinklų plėtros Vabalninko m. projektas „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų S. Nėries g. Bartkūnų g., Kalno g., Pergalės g., Paryžiaus g., Beržų g. ir Parko g., Vabalninko m., Biržų raj. Sav.“.
  2. Biržų miesto aglomeracijos ribose projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra Biržų miesto aglomeracijoje“ Binkio g., Kilučių g., Parodos g., Dvaro g., Vėjo g., Draugystės g., M., J. Yčų g., Taikos g. ir  Respublikos g., Biržų m., Biržų r. sav.
  3. „Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų, įskaitant geriamojo vandens kokybės gerinimą, naujos statybos darbai“.

Informuojame, nors didžioji dalis projektinių darbų yra padaryta, tačiau dar nebaigti, todėl projektuose dalyvaujančių gatvių gyventojams jungtis prie nutiestų centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų be UAB „Biržų vandenys“ žinios yra DRAUDŽIAMA.

Primename, kad norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus (nors ir turite pasirašę preliminarią sutartį su UAB „Biržų vandenys“) privaloma gauti iš UAB „Biržų vandenys“ PRISIJUNGIMO SĄLYGAS.

 


Informuojame!

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją visoje Lietuvoje dėl oro sąlygų (padidėjęs kritulių kiekis, sniego tirpimas) Biržų rajone esančios siurblinės dirba maksimaliu pajėgumu, tačiau dėl padidėjusio paviršinio vandens pertekliaus patekimo į centralizuotus nuotekų tinklus, gali susidaryti vandens sankaupos Biržų rajono teritorijoje.
Šiuo metu paviršinio vandens perteklius yra susidaręs Mieliūnų k. (ypač Lauko aklg.) dėl to šiame kaime esančios siurblinės nebespėja pumpuoti vandens, kuris patenka į nuotekų tinklus.


Atnaujinami šalto vandens apskaitos prietaisų tikrinimo ir keitimo darbai!

UAB „Biržų vandenys“ informuoja, kad nuo 2021 m. liepos mėnesio  atnaujina vandens apskaitos prietaisų tikrinimo ir keitimo veiklą Biržų miesto bei rajono gyventojų būstuose.

Saugodami save ir kitus, įmonės darbuotojai pas gyventojus vandens skaitiklių patikrą ir keitimą atliks tik naudodami apsaugos priemones ( apsaugines veido kaukes, vienkartinius antbačius, vienkartines pirštines bei dezinfekcinį skystį ).

Informuojame, kad deklaruoti vandens apskaitos prietaisų parodymus bei atsiskaityti už UAB „Biržų vandenys“ teikiamas paslaugas privaloma kiekvieną mėnesį.

Jei planuojate išvykti ilgesniam laikui ir nesinaudoti UAB „Biržų vandenys“ teikiamomis paslaugomis  būtina  apie tai pranešti telefonu 8 450 32052 arba el. p.   apskaita@birzuvandenys.lt

Atkreipiame dėmesį, kad mėnesinė pardavimo kaina (abonentinis mokestis) priskaičiuojama kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo naudojimosi/nesinaudojimo paslaugomis, todėl, prieš išvykstant ilgesniam laikui, galite sumokėti pardavimo kainą (abonentinį mokestį) už keletą mėnesių ar net metus.

Primename, kad klientams, norintiems atsisakyti popierinių sąskaitų  už UAB „Biržų vandenys“ teikiamas paslaugas ir pageidaujantiems gauti sąskaitas elektroniniu paštu, tiesiog reikia informuoti bendrovės darbuotojus el.p. apskaita@birzuvandenys.lt .

Kviečiame būti draugiškus aplinkai – prisidėti prie popieriaus taupymo ir medžių išsaugojimo.

 

Kanalizacijos ir vandentiekio prijungimas prie miesto tinklų - Nuotekų valymo sprendimai

 

Biržų rajono savivaldybės taryba 2020-12-04 sprendimu Nr. T-259 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja  viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė skiriamų piniginių kompensacijų dydžius pastatų savininkams (fiziniams asmenims), 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. spalio 1 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas. Sprendimu taip pat nustatytos galimos papildomos kompensacijos bei patvirtintas kompensacijų skyrimo tvarkos aprašas.

Tarybos sprendime rasite skiriamų kompensacijų dydžius ir privalomus tenkinti reikalavimus norintiems pasinaudoti kompensacijomis. Ten pat pateikta dokumentų pateikimo ir sprendimų priėmimo tvarka bei finansavimo prioritetai.

Kviečiame gyventojus susipažinti su tarybos sprendimu ir tvarkos aprašu.

Svarbu: Kompensacijos skiriamos tik prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir / arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas ir tapusiems Abonentais.

Informuojame, kad paraiškas galės teikti nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d. Paraiškos formą planuojama paviešinti iki birželio 1d.

Papildoma informacija dėl paraiškos:

https://www.birzai.lt/gyventojams/naujienos/35/informacija-ketinantiems-pasinaudoti-kompensacijomis-uz-prisijungima-prie-centralizuotu-vandentiekio-ir-nuoteku-tinklu:689

 

KLIENTŲ DĖMESIUI! 

Klientų aptarnavimo skyriuje (203 kab.) klientai bus priimami darbo dienomis įprastu darbo laiku – nuo 7.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka: 11.00-12.00) iš anksto užsiregistravę telefonu tel. (8 450) 32052.

Tiesiogiai bus aptarnaujami klientai, norintys pasiimti vandens apskaitos prietaisą bei pageidaujantys pasirašyti paslaugų teikimo sutartį, nesant galimybės tai padaryti elektroninėmis komunikavimo priemonėmis.
Registruojantis prašysime nurodyti vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei priežastį, dėl kurios pageidaujama atvykti. Užsiregistravus, prašome atvykti tiksliai sutartu laiku, nes nebus galimybės laukti.

Prašome laikytis ne mažesnio kaip 2 metro atstumo nuo kito asmens. Vienu metu bus aptarnaujamas tik vienas klientas ir ne ilgiau kaip 15-20 min. UAB „Biržų vandenys“, siekdama užtikrinti saugią aplinką, po kiekvieno apsilankymo patalpas išvėdins ir dezinfekuos liečiamus paviršius. Bendrovė tikisi, kad gyventojai bus sąmoningi ir sirgdami ar būdami privalomoje saviizoliacijoje, nesilankys įmonėje ir iškilusius klausimus spręs nuotoliniu būdu.

UAB „Biržų vandenys“ primena savo klientams, kad ir toliau daugybę klausimų galima išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašome kreiptis šiais kontaktais:

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymo, sugedus vandens skaitikliui ir kt.:

klientų aptarnavimo skyrius (203 kab.) 8-450 32052, apskaita@birzuvandenys.lt;

Raštai, prašymai ir pan. teikiami el. paštu info@birzuvandenys.lt arba siunčiami paštu UAB „Biržų vandenys“ adresu Rotušės g. 30, Biržai. Kiti klausimai (209 kab.): tel. (8 450) 31 497;

Avarinė tarnyba (visą parą): 8 680 24420;

Norint gauti projektavimo ir statybos sąlygas jungiantis prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų ir kt. klausimai: (209 kab.) tel. 8 686 41 062, 8 611 44 714,  (8 450) 31 497, paštas info@birzuvandenys.lt .

Būkime supratingi ir saugokime save bei kitus.

INFORMACIJA APIE VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMUS

2022 m. gegužės 17 d., dėl vandentiekio tinklų remonto Vabalninko mieste, S. Nėries, K. Šakenio g., Žolinės a. nuo 8.00 val. i iki 15.00 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. balandžio 28 d., dėl tiesiamų naujų vandentiekio trasų Biržų m., Kęstučio ir Parodos gatvių sankirtoje, nuo 9.00 val. iki 16.00 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. kovo 31 d., dėl vandentiekio tinklų gėdimo, Kirdonių k., Sodžiaus ir Žalgirio gatvėse, bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas.  Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. kovo 24 d. dėl vandentiekio ir nuotėkų trasų tiesimo Vabalninko mieste, Pergalės g. gyventojams nuo 8 val. iki 15 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas.  Taip pat, primename, kad iki 2022 m. vasaros dėl vandentiekio ir nuotėkų trasų tiesimo darbų visame Vabalninko mieste galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai, vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. kovo 2 d. dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Šukionių k. (Vilties aklg.) nuo 12.00 iki 15.00 bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. vasario 17 d. dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Kratiškių k.,  Londono, Beržų ir Eglių gatvėse nuosavų namų gyventojams  nuo 8 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų. Remonto darbus planuojama atlikti vasario 17 d.

2022 m. vasario 15 d. dėl trūkusio vandens vamzdyno Vėjo aklg. 1, Šukionių km. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Remonto darbus planuojama atlikti vasario mėn. (data bus patikslinta). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. vasario 3 d. dėl trūkusio vandens vamzdyno, Šukionių km. nuo 09.00 val. iki 13.00 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. sausio 21 d. dėl elektros tinklų remonto Kratiškių km. Lauko g. nuo 13.00 iki 17.00 val. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2022 m. sausio 5 d., dėl įvykusios vandentiekio avarijos Biržuose, Vytauto gatvės 3, 22, 24, 31, 33 ir 35 namų gyventojams  nuo 8 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. gruodžio 30 d. dėl elektros tinklų remonto, Mieliūnų k. gyventojams nuo 9.00 val. iki 13.00 val. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. gruodžio 27 d. dėl vandens trasos trūkimo, Kratiškių k. Parko aklg. namų gyventojams galimas geriamojo vandens tiekimo sutrikimas. Taip pat galimas kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. gruodžio 20 d. dėl vandentiekio avarijos likvidavimo darbų Meilūnų k. Pušyno g. namų gyventojams nuo 8.00 val. iki 15 val. bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Dėl darbų informacija bus atnaujinama.  Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. gruodžio 15 d. dėl vandentiekio tinklų jungimo Rinkuškių km., Biržų r., nuo 10.00 val. iki 13.00 val. gyventojams laikinai bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Dėl darbų informacija bus atnaujinama.  Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. lapkričio 29 d. dėl vamzdynų avarijos Kratiškių km. Biržų r. galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Remonto darbai planuojami 2021 m. gruodžio 1 d. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. lapkričio 26 d. dėl vandentiekio trasos remonto darbų Biržų mieste Kaštonų g. (nuo Vėjo g. iki Bitės g.) gyventojams laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Dėl darbų informacija bus atnaujinama.  Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. lapkričio 25 d. dėl vykdomų rangos darbų J. Janonio aikštėje Biržų mieste, Rinkos g. ir J. Janonio a. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas nuo 9.00 iki 15.00 val. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Prašome pasirūpinti vandens atsargomis. Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. lapkričio 16, 17, 18, 19, 22 ir 23 d. dėl centralizuotų tinklų infrastruktūros plėtros Biržų mieste K. Binkio g. galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai. Taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. spalio 28 d. Biržų savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba tęsia profilaktinę hidrantų patikrą Biržų m. Todėl visame mieste galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. spalio 25 d. Biržų savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba atlieka profilaktinę hidrantų patikrą Biržų m. Todėl visame mieste galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. spalio 21 d. Biržų savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba atlieka profilaktinę hidrantų patikrą Biržų m. Todėl visame mieste galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. spalio 14 d. dėl vandentiekio ir nuotėkų trasų tiesimo Vabalninko miesto Bartkūnų, S. Nėries ir Kalno g. gyventojams visą dieną nuo 8 val. bus sustabdytas geriamojo vandens tiekimas. Spalio 15 d. galimas geriamojo vandens tiekimo sutrikimas. Primename, kad taip pat gali būti vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų. Dėl darbų informacija bus atnaujinama.  Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. rugsėjo 22 d. iki metų pabaigos dėl vandentiekio ir nuotėkų trasų tiesimo, Vabalninko miesto gyventojams bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų. Dėl darbų informacija bus atnaujinama.

2021 m. rugsėjo 8 d., dėl vandentiekio avarijos likvidavimo darbų Biržuose Vytauto gatvės  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 namų gyventojams  nuo 10.00 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. rugpjūčio 11 d., dėl vandentiekio avarijos likvidavimo darbų  Kirdonių k., Biržų raj., gyventojams  nuo 8 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. rugpjūčio 10 d., dėl vandentiekio avarijos likvidavimo darbų Biržuose Skratiškių ir Sparnų gatvės namų gyventojams  nuo 8 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. rugpjūčio 2 d., dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Biržuose Aukštosios, Žemaitės ir Karaimų gatvės nuosavų namų gyventojams  nuo 8 val. iki 16.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. liepos 20 d., dėl vandentiekio trasos remonto darbų Kirdonių k. gyvenamųjų namų gyventojams  nuo 9 val. iki 15 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. liepos 2 d., dėl naujai vedamų vandentiekio trasų vykdymo darbų Biržuose Vilniaus g. 61, 61A ir P. Jakubėno g.  namų gyventojams  nuo 13 val. iki 17 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2021 m. gegužės 17 d., dėl vandentiekio trasos remonto darbų Biržuose Liepų g.  namų gyventojams  nuo 12 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.


avarij

 

Gyventojai kviečiami prisijungti gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus prie centralizuotų Biržų miesto tinklų

Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų galimybių prašome kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ 209 kab., tel. 8 686 41 062  tel.  8 611 44714, (8 450) 31 497 el. paštas info@birzuvandenys.lt.

INFORMUOJAME, kad norėdami gauti sąskaitas už bendrovės suteiktas paslaugas elektroniniu paštu, savo elektroninio pašto adresą praneškite: apskaita1@birzuvandenys.lt ir apskaita2@birzuvandenys.lt arba telefono Nr. (8 450) 32 052.

  Informacija apie AB ESO planinius elektros atjungimus

kovo 28th 2019 Pranešimai