Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas bei dumblo kompostavimas.

Bendrovė be tiesioginės veiklos teikia ir papildomas paslaugas:

  • šalto vandens skaitiklių keitimas, metrologinė patikra;
  • nuotekų linijų praplovimas;
  • nuotekų išvežimas.