UAB „Biržų vandenys“ – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei dumblo kompostavimo paslaugas teikianti bendrovė, prižiūrinti ir eksploatuojanti Biržų miesto ir kitus rajone jai priklausančius vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo įrenginius.

Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas ir nepertraukiamas vandens tiekimo paslaugas, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, pagal galimybes užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms, padarant minimalią žalą aplinkai, vartotojams, patiriant mažiausias išlaidas.

Šiuo metu bendrovė nuotekų valymo paslaugas teikia: Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Kučgalio k., Obelaukių k., Kirdonių k., Kratiškių k., Mieliūnų k., Ančiškių k.,  Ramongalių k., Kvetkų k., Kupreliškio k., Skrebiškių k.

Šiuo metu bendrovė vandens tiekimo paslaugas teikia: Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Germaniškio k., Juostaviečių k., Papilio mstl., Kvetkų k., Kupreliškio mstl., Kučgalio k., Obelaukių k., Medeikių k., Likėnų k., Kirdonių k., Kratiškių k., Pabiržės mstl.

Šiuo metu bendrovės eksploatuojami objektai: vandenvietės – 18, nuotekų perpumpavimo stotys – 46, nuotekų valmo įrenginiai – 14.