DARBO LAIKAS

I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka: 12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos

AVARIJOS ATVEJU

Tel. 8 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420


Paslaugos gyventojams

UAB „Biržų vandenys” informuoja, kad norint sudaryti / atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis, pirmiausia reikia užpildyti prašymą (Prašymas).Prašymo formoje būtina nurodyti, kaip norite gauti paruoštą sutartį pasirašyti (elektroniniu būdu ar atvykus į UAB „Biržų vandenys” Klientų aptarnavimo skyrių). Užpildytą prašymą prašome atsiųsti el. paštu apskaita@birzuvandenys.lt

Butų arba privačių gyvenamųjų namų savininkams, turintiems negalią, iš anksto susitarus laiką, bendrovės atstovas gali pristatyti sutartį į namus

Klientų aptarnavimo skyrius, 2 aukštas, 203 kab. (Rotušės g. 30, Biržai) dirba: pirmadieniais ketvirtadieniais 8.00-17:00 val., penktadieniais 8.00-15:45 val., pietų pertrauka 12.00-12:45 val.

Daugiau informacijos tel. 8 450 32052, +370 614 21979 arba el. paštu apskaita@birzuvandenys.lt

 

Prašymo forma prisijungimo sąlygoms gauti (Prašymas GYVENTOJAMS)
Prašymo forma vandentiekio ir nuotekų tinklų pastatymui (Prašymas tinklų pastatymui)

 1. Gyventojas (užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (202 kab.) ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti, arba prašymą vandentiekio ir nuotekų tinklų pastatymui. 
 2. Turėdamas prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) kreipiasi į projektuotojus dėl  vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado supaprastinto statinio projekto parengimo. (Jeigu taip nurodyta prisijungimo sąlygose).
 3. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su atsakinga įstaiga, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Biržų vandenys“. Projektą su minėtų įstaigų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą. (Jeigu prisijungimo sąlygose nurodyta kad reikalingas projektas).
 4. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, pagal prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties, arba pats gyventojas (užsakovas) darbus gali atlikti ir savo jėgomis, prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.
 5. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, gyventojas (užsakovas), prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą, vandentiekio tinklų hidraulinio išbandymo atlikimą, gyventojas (užsakovas) turi iškviesti UAB „Biržų vandenys“ atstovą (kont. tel nr. 8 661 76838 ir atiduoti jam vertinti darbus.
 6. Gyventojas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su atsakingomis įstaigomis, eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte, pagal prisijungimo sąlygas.
 7. Gyventojas, atlikęs tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Biržų vandenys“ klientų aptarnavimo skyrių (212 kabinetas) dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

  ATMINTINĖ-GYVENTOJAMS_prisijungti prie inžinierinių tinklų.

UAB „BIRŽŲ VANDENYS” VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS APRAŠAS
Pasisiųsti aprašą spausti čia (pdf formatas):
UAB BIRŽŲ VANDENYS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos aprašas taikomas individualių namų sklypams, kuriuose įregistruoti esami gyvenamieji namai ir tinklai privesti iki sklypo ribos ne didesniu atstumu kaip 1 m.

II. PRISIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO TINKLŲ

2.1. Tiesiant vandentiekio įvadus, paprastai naudojami PN10 slėgio klasės, PE (polietileniniai) vamzdžiai. Jų skersmuo turi būti ne mažesnis DN 32 mm, o jų spalva gali būti mėlyna arba juoda su mėlynomis juostelėmis.

2.2. Vandens užšalimo prevencijai, visi vandentiekio tinklai klojami ne mažesniame 1,7 m gylyje.

2.3. Vandens įvado diegimo techniniai reikalavimai pastatų atžvilgiu:

2.3.1. Patartina, jei yra galimybė, įvadus kloti kuo trumpesnius bei kiek galima tiesiau įeinančius į pastatus (žr. 1 pav.)


1 pav. Vandentiekio įvado paklojimo pavyzdžiai (didesnis formatas pateiktas Priedas Nr.1)

2.3.2 Vandens įvadai įrengiami vientisu vamzdžiu be sujungimų;

2.3.3 Jungiamosios ir fasoninės detalės ties pamatu yra neleistinos;

2.3.4. Jei nėra galimybės įrengti įvado be sujungimo ties pamatu, reikia įrengti apsauginį dėklą, kuris apsaugo nuo žemių išplovimo įvado avarijos metu; 

2.3.5 Jeigu vandens įvadas tiesiamas žemiau gruntinio vandens lygio, turi būti naudojami specialūs apsauginiai dėklai. Jie užtikrina, kad gruntinis vanduo nesiskverbs į pastato rūsį;

2.3.6. Vandens įvadas, kuris yra įvedamas aukščiau gruntinio vandens lygio, sandarinamas guminiais žiedais ar kitomis elastingomis detalėmis, kurios numatytos įvado sandarinimui;

2.3.7. Jeigu vandens įvadas įrenginėjamas pastatuose, kuriuose nėra rūsio, tokiu atveju, apsauginį dėklą reikia paruošti dar prieš įrenginėjant pastato pamatus. Svarbu, kad vandentiekio įvadas būtų apsaugotas nuo užšalimo. Tokioje situacijoje, apsauginis dėklas, tai lankstus vamzdis, kurio vidus turi lygų paviršių, tam, kad įvadą būtų lengva įtraukti.

2 pav. Vandentiekio įvado įrengimo pavyzdys, kai pastate nėra rūsio (didesnis formatas pateiktas Priedas Nr.3)

2.4. Vandentiekio įvado jungimas prie vandentiekio linijų tinklų:

2.4.1. Sujungimui turi būti naudojamas trišakis arba balnas;

2.4.2. Įvadinę sklendę reikia įdiegti kuo arčiau skirstomųjų vandentiekio tinklų arba kartu su balnu;

2.4.3. Sklypas, kuriame yra vandentiekio atšaka su balnu bei baigiasi akle, tokiu atveju jungimasis vyksta naudojantis mova.

2.5. Siekiant užtikrinti, kad vandentiekio avarijos metu vanduo neišplautų pamatų, atstumas tarp vandentiekio ir pastatų turėtų būti ne mažiau kaip 5 metrai. Jei tokio atstumo nėra galimybės ar nepavyksta išlaikyti, tokiu atveju vandentiekio vamzdis turi būti įrengtas apsauginiame dėkle, kurio skersmuo turi būti didesnis du kartus.

2.6. Tam, kad būtų galima pradėti naudotis vandentiekio įvadu, reikalinga jį praplauti bei atlikti hidraulinį bandymą.

2.7. Po praplovimo reikia atlikti vandens mėginio tyrimą, kuriuo įrodoma, kad vanduo atitinka reikalavimus.

2.8. Naujai paklotam ar rekonstruotam įvadui, padaroma geodezinė nuotrauka.

III. PRISIJUNGIMAS PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

3.1. Tiesiant nuotekų vamzdynus naudojami beslėgiai PVC (polivinilchlorido) vamzdžiai, kurių skersmuo pagal reikalavimus turi būti ne mažesnis nei 110 mm. Tiek vamzdžiai, tiek fasoninės dalys turi būti vieno gamintojo bei sertifikuoti pagal Lietuvoje taikomus standartus.

3.2. Klojamų nuotekų tinklų vamzdžių gylis turi būti ne mažesnis nei 0,8 m.

3.3. Nuotekų tinklams taikomos nuolydžių rekomendacijos:

3.3.1.  Esant 110 mm skersmens vamzdžiui – 0,02 mm (arba 2 cm į 1 m);

3.3.2. Esant 160 mm skersmens vamzdžiui – 0,01 mm (arba 1 cm į 1 m).

3.4. Esant vamzdynų posūkiams, skersmens, krypties ar nuolydžio pasikeitimams ar ilguosiuose tiesiuosiuose ruožuose ne mažiau kaip kas 10 m (jei vamzdžio skersmuo 110 mm) arba ne mažiau kaip kas 35 m (jei vamzdžio skersmuo 160 mm) yra statomi šuliniai, kurie gali būti PVC ar PP (plastikiniai, nuo 315 mm skersmens) arba gelžbetoniniai (nuo 700 mm skersmens).

3.4.1. Reikalavimai montuojant plastikinius šulinėlius:

 1. Įrenginėjant vadovautis plastikinių šulinių montavimo taisyklėmis;
 2. Jungčių su elementais vietos turi būti sandarinamos tarpinėmis, tam, kad išvengti gruntinio vandenų patekimo į šulinio nuotekas ir atvirkščiai;

Prijungimo vamzdis montuojamas ne prie šulinio dugno, bet į šulinio stovą (gofruotą vamzdį), naudojant specialų, apvalų pjūklą, naudojant guminę tarpinę bei movą (įstatomas prijungimo tarpiklis).

3.4.2. Reikalavimai montuojant gelžbetoninį šulinį:

 1. Turi būti įrengti latakai;
 2. Šulinių uždarymui naudojami sandarūs ketaus dangčiai;
 3. Šuliniuose atviras nuotekų kritimas leidžiamas tik tuomet, kai kritimo aukštis neviršija 0,3 m. Jei jis didesnis – reikia įrengti kritimo stovą, kurio skersmuo būtų ne mažesnis už išvado skersmenį ir jo viršuje būtų įrengta pravala. Kritimo stovas – arba išorinis, arba vidinis.

3.5. Reikalaujama, kad buitinių nuotekų tinklų vamzdžiai nuo pastatų būtų įrengti ne arčiau 3 metrų. Jei tokio atstumo nėra galimybės ar nepavyksta išlaikyti, tokiu atveju, buitinių nuotekų vamzdis turi būti įrengtas apsauginiame dėkle, kurio skersmuo turi būti didesnis du kartus.

3.6. Esant sanitariniams prietaisams rūsyje, reikia buitinių nuotekų tinklui įrengti atbulinį vožtuvą.

3.7. Draudžiama lietaus ir paviršinių vandenų nuotekas nuvesti į buitinių nuotekų tinklus, patikrinimo metu nustačius neleistiną prisijungimą, sklypo savininkai yra baudžiami.

3.8. Visiems rekonstruotiems ar naujiems nuotekų tinklams bei išvadams reikalingos geodezinės nuotraukos.

3 pav. Buitinių nuotekų išvado klojimo pavyzdžiai (didesnis formatas pateiktas Priedas Nr.2)

IV. REIKALAVIMAI VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMUI PASTATŲ ĮVADUOSE

4.1. Vandens apskaitos mazgus galima įrengti:

 1. pastato viduje;
 2. vandentiekio šulinyje;
 3. specialiame šulinėlyje skaitikliams.

4.2. Vandens apskaitos mazgai įrengiami tam skirtoje, lengvai prieinamoje vietoje, prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos. Patalpoje turi būti užtikrinama ne mažesnė nei 5oC temperatūra.

4.3. Šuliniuose įrengtų apskaitos mazgų skaitiklių rodmenys, turi būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą. Šulinėliai įrengiami ne privačioje teritorijoje.

4.4. Kai pastate yra keli skirtingi vartotojai (savininkai), kiekvienam individualiai galima įrengti papildomieji vandens apskaitos mazgai. Jie turi būti įrengti bendro naudojimosi patalpose, arba reikia patalpos savininko raštiško sutikimo įsirengti papildomą apskaitos mazgą.

4.5. Apskaitos mazgai įrengiame patalpoje apsaugotoje nuo užšalimo ir pažeidimų.

4.6. Skaitikliai arba jų rodmenys turi būti patogioje matymui vietoje.

4.7. Vandens apskaitos mazge turi būti čiaupai abipus skaitiklio ir kontrolinis ėmimo čiaupas, statomas pasroviui nuo skaitiklio, skirtas vandens tiekimui tikrinti ir pastato vandentiekiui ištuštinti.

4.8. Vandens apskaitos mazgas turi būti taip sumontuotas, kad skaitiklio ar kurios kitos mazgo dalies keitimas kuo mažiau paveiktų likusį vamzdyną.

4.9. Centralizuoto vandentiekio apskaitos mazgo sistemą draudžiama apjungti kartu su gyventojų sklypuose esančių, gyventojams priklausančių, vandens šulinių sistemomis. Tinklų vandentiekio sistemos jokiais atvejais negali būti jungiamas į bendrą sistemą su gyventojų šuliniais.

4.10. Daugiabučių įvadinių VAM sistemoje reikalinga įrengti atbulinio srauto vožtuvą (pagal reikalavimus), šalia vandens uždarymo ventilio (žr. 4 pav.)

4.11. Vandens apskaitos mazgas montuojamas tik horizontalioje padėtyje.

Daugiabučių įvadinis VAM

4 pav. Standartinio daugiabučių įvadinio vandens apskaitos mazgo schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis (pateikia UAB ,,Biržų vandenys)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Kontrolinis čiaupas

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis (galima naudoti ir kitokios medžiagos geriamam vandeniui skirtus vamzdžius)

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

9.

Atbulinis vožtuvas

Vnt.

1

Butui skirto VAM schema ir reikalingos medžiagos

5 pav. Bute įrengto vandens apskaitos mazgo schema (kai DN 15 mm)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia UAB ,,Biržų vandenys)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

1

3.

Plieninis cinkuotas vamzdis (galima naudoti ir kitokios medžiagos geriamam vandeniui skirtus vamzdžius)

Vnt.

2

4.

Mova

Vnt.

2

5.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

Individualaus gyvenamojo namo vandens apskaitos mazgo schema ir medžiagos

6 pav. Individualaus gyvenamojo namo VAM schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis (pateikia UAB ,,Biržų vandenys)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Kontrolinis čiaupas

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis (galima naudoti ir kitokios medžiagos geriamam vandeniui skirtus vamzdžius)

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

REKOMENDUOJAMA: Prieš vandens skaitiklį įsirengti ir grubaus valymo filtrą

Vnt.

1

V. REIKALAVIMAI VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMUI ŽELDINIŲ LAISTYMUI

5.1. Vandens apskaitos mazgas, skirtas želdinių laistymui įrengiamas vartotojo patalpose už įvadinio vandens apskaitos mazgo, arčiau laistymo vietos.

5.2. Temperatūra patalpoje, kurioje įrengtas vandens apskaitos mazgas turi būti ne mažesnis nei 5o

5.3. Tik išimtinais atvejais mazgus leidžiama įrengti lauke. Tokiu atveju už mazgo saugojimą šaltuoju laikotarpiu atsakingi patys vartotojai.

5.4. Draudžiama įrengti vamzdynus ar prisijungimus į pastato vidaus vandentiekio sistemą einančius nuo želdinių laistymui skirto apskaitos mazgo.

5.5. Reikia įrengti čiaupą už laistymo skaitiklio, skirtą ištuštinti laistymo sistemą.

7 pav. Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15mm schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia UAB ,,Biržų vandenys)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Ištuštinimo čiaupas DN 15 mm

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis (galima naudoti ir kitokios medžiagos geriamam vandeniui skirtus vamzdžius)

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2


Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. gruodžio 1 d. nutarimu nr. O3E-1657 dėl UAB „Biržų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir UAB „Biržų vandenys“ 2022 m. gruodžio 1 d. direktoriaus įsakymu nr. V-87 dėl apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos šios bazinių paslaugų kainos:

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasBazinė kaina, EUR, be PVMBazinė kaina, EUR, su PVM
1.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3 4.355.26
1.1.Geriamojo vandens tiekimo1.581.91
1.2.Nuotekų tvarkymo:2.773.35
1.2.1.nuotekų surinkimo1.211.46
1.2.2.nuotekų valymo1.31.57
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0.260.31
2.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:4.285.18
2.1.Geriamojo vandens tiekimo1.551.88
2.2.Nuotekų tvarkymo:2.733.3
2.2.1.nuotekų surinkimo1.211.46
2.2.2.nuotekų valymo1.271.54
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0.250.3
3.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3:4.385.3
3.1.Geriamojo vandens tiekimo1.662.01
3.2.Nuotekų tvarkymo:2.723.29
3.2.1.nuotekų surinkimo1.21.45
3.2.2.nuotekų valymo1.271.54
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0.250.3
4.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, Eur/m3:4.275.17
4.1.Geriamojo vandens tiekimo1.551.88
4.2.Nuotekų tvarkymo:2.723.29
4.2.1.nuotekų surinkimo1.21.45
4.2.2.nuotekų valymo1.271.54
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0.250.3
5.Paviršinių nuotekų tvarkymo, Eur/m30.080.1
6.Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m30.0590.0714
7.Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m30.0280.0339
8.Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m30.0050.0061
9.Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m30.00030.0004
10.Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/butui per mėn.0.640.77
11.Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/ apskaitos prietaisui per mėn.0.510.62
12.Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.1.361.65
13. Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, atsiskaitantiems pagal suvartojimo normą, Eur/mėn.00
 • UAB „Biržų komunalinis ūkis” Tiekimo g. 10, LT-41128 Biržai, El. p.: info@birzaikomukis.lt www.ecoservice.lt Tel. nr. 8 682 25672, 8 698 02781
Šiuo metu bendrovė vandens tiekimo paslaugas teikia:

Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Germaniškio k., Juostaviečių k., Papilio mstl., Kvetkų k., Kupreliškio mstl., Kučgalio k., Obelaukių k., Medeikių k., Likėnų k., Kirdonių k., Kratiškių k., Pabiržės mstl.

Šiuo metu bendrovė nuotekų valymo paslaugas teikia:

Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Kučgalio k., Obelaukių k., Kirdonių k., Kratiškių k., Mieliūnų k., Ančiškių k., Ramongalių k., Kvetkų k., Kupreliškio k., Skrebiškių k.