DARBO LAIKAS

I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka: 12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos

AVARIJOS ATVEJU

Tel. 8 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420


Projektai

Įgyvendinti projektai

Informacija ruošiama.

Vykdomi projektai

Informacija dėl apsaugos zonų nustatymo

Remiantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 3 punktu Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas dėl apsaugos zonų nustatymo neprivalomas.  Kai, tenkinant viešąjį interesą, dėl apsaugos zonų nustatymo teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose arba šių teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto: savivaldybėms ir (ar) viešojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančiai ar kitaip valdomai arba naudojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai ir požeminio vandens vandenvietėms.

Informuojame, kad įgyvendinant projektus UAB „Biržų vandenys“  turi gauti sutikimą dėl kompensacijos dydžio iš žemės sklypo savininko, kuriam pagal parengtą projektą yra nustatoma apsaugos zona. Remiantis minėtu įstatymu, apsaugos zonos nustatymo žemės sklype atsisakyti galimybės nėra. Kompensaciją skiriama, tik tuo atveju, kai yra nustatyta reali žala žemės sklypo savininko turtui.


Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Biržų aglomeracijoje“ LAAIF-AM-FK02-0001

UAB „Biržų vandenys“ Biržų aglomeracijoje įgyvendina 23 būstų prijungimą prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Projektas prisidės prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą. Įgyvendinus projektą sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Biržų aglomeracijoje.

Projekto apimtyje numatoma prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų prijungti 23 vartotojus. Jų prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos preliminariai reikės pakloti apie 841 m nuotekų tinklų, iš kurių apie 203 m planuojami slėginiai. Dėl reljefo ypatumų keturiems vartotojams numatoma įrengti nuotekų kėlyklas su siurbliukais. Didžioji dalis vartotojų neturi nuotekų tvarkymo įrenginių, keli vartotojai turi nuotekų kaupimo rezervuarus. Šie rezervuarai neatitinka keliamų reikalavimų, todėl išvadai bus perjungti nuo pastato, būsto savininko nurodytoje vietoje. Centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai yra netoli ar šalia projektu planuojamų prijungti vartotojų sklypų ribų. Vartotojai dėl lėšų trūkumo neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. Apie finansavimą plačiau galite skaityti: https://www.apva.lt/ www.am.lt.


Gyvenamų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Biržų aglomeracijoje“ LAAIF-AM-FK01-0019

UAB „Biržų vandenys“ Biržų aglomeracijoje įgyvendina 32 būstų prijungimą prie
centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Projektas prisidės prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo ir užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą. Įgyvendinus projektą sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Biržų aglomeracijoje.

Projekto apimtyje numatoma prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų prijungti 32 vartotojus. Jų prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos preliminariai reikės pakloti apie 1063 m nuotekų tinklų, iš kurių apie 232 m planuojami slėginiai. Dėl reljefo ypatumų keturiems vartotojams numatoma įrengti nuotekų kėlyklas su siurbliukais. Didžioji dalis vartotojų neturi nuotekų tvarkymo įrenginių, keli vartotojai turi nuotekų kaupimo rezervuarus. Šie rezervuarai neatitinka keliamų reikalavimų, todėl išvadai bus perjungti nuo pastato, būsto savininko nurodytoje vietoje. Centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai yra netoli ar šalia projektu planuojamų prijungti vartotojų sklypų ribų. Vartotojai dėl lėšų trūkumo neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m. liepos mėn.

Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. Apie finansavimą plačiau galite skaityti: https://www.apva.lt/ www.am.lt.


VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA BIRŽŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS)

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Biržų miesto aglomeracijoje. Įgyvendinus projektą Biržų miesto aglomeracijoje bus nutiesta 2,32 km naujų vandentiekio tinklų ir 2,69 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie centralizuotos sistemos atitinkamai 55 būstams ir 77 būstams. Tai leis išspręsti nepakankamo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams ir apsaugoti aplinką nuo žalingo nevalytų nuotekų poveikio.

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m rugsėjo mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama bus skirta 300 013,33 Eur grąžinamosios subsidijos ir 319 826,03 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 42 610,42 Eur planuoja skirti UAB „Biržų vandenys“.


VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA BIRŽŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE (I ETAPAS)

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Biržų miesto aglomeracijoje. Įgyvendinus projektą Biržų miesto aglomeracijoje (darbai bus vykdomi K. Binkio g., Kilučių g., Parodos g., Dvaro g., Vėjo g., Draugystės g., M., J. Yčų g., Taikos g. ir  Respublikos g.) bus nutiesta 3,12 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,46 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie centralizuotos sistemos atitinkamai 86 būstams ir 101 būstui. Tai leis išspręsti nepakankamo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams, užtikrins saugią aplinkosauginiu požiūriu gyvenamąją aplinką ir mažinti aplinkos taršą centralizuotai netvarkomomis nuotekomis.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. rugsėjo mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama skirti 278.029,08 Eur grąžinamosios subsidijos ir 569.005,41 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 25.418,40 Eur planuoja skirti UAB „Biržų vandenys“.


Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone

Planuojama Vabalninko mieste pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir nuotekų valymo įrenginius bei nutiesti 3 km 386 m naujų nuotekų tinklų ir 2 km 556 m naujų vandentiekio tinklų, suteikiant galimybes prisijungti prie centralizuotos sistemos 79 būstams. Taip pat planuojama rekonstruoti 1 km 89 m vandentiekio ir nuotekų tinklų Biržų mieste bei suinventorizuoti ir teisiškai užregistruoti~100 km tinklų Biržų rajone. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų yra skirta 1.438.947,15 Eur, Biržų rajono savivaldybė skirs 699.000,00 Eur, o 183.804,35 Eur skirs UAB „Biržų vandenys“.

Vykdomi projektai:

  1. „Vandentiekio ir Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas V. Kudirkos g., Plento g., Tiekimo g. Biržų mieste“ projektas, kuris planuojamas įgyvendinti iki 2022 spalio mėn.
  2. „Kitos paskirties pastato, nuotekų šalinimo tinklų bei kitos paskirties inžinerinių, hidrotechninių statinių Biržų r. sav., Vabalninko m., Beržų al., 6 ir 10, statybos projektas“, kuris planuojamas įgyvendinti iki 2023 rugsėjo mėn.
  3. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija ir teisinė registracija Biržų rajone“, kuris planuojamas įgyvendinti iki 2023 rugsėjo mėn.

Baigti projektai:

  1. Vandens gerinimo įrenginių Beržų al. 4, Vabalninkas, Biržų r. sav., statybos projektas;
  2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų S. Nėries g. Bartkūnų g., Kalno g., Pergalės g., Paryžiaus g., Beržų g. ir Parko g., Vabalninko m., Biržų raj. sav. projektas.

Planuojami projektai

Informacija ruošiama.

Šiuo metu bendrovė vandens tiekimo paslaugas teikia:

Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Germaniškio k., Juostaviečių k., Papilio mstl., Kvetkų k., Kupreliškio mstl., Kučgalio k., Obelaukių k., Medeikių k., Likėnų k., Kirdonių k., Kratiškių k., Pabiržės mstl.

Šiuo metu bendrovė nuotekų valymo paslaugas teikia:

Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Kučgalio k., Obelaukių k., Kirdonių k., Kratiškių k., Mieliūnų k., Ančiškių k., Ramongalių k., Kvetkų k., Kupreliškio k., Skrebiškių k.