Vandens kokybė

Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia
jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių;
vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes;
vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus, vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.
Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperatūra.

Biržų m. vartotojams 2021 m. parduota 323769 m3 geriamo vandens.

2021 m. tyrimų rezultatai:

Biržų rajone bendrovė eksploatuoja 101 km nuotekų tinklų, kuriais nuotekos nuvedamos į nuotekų valyklas. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 42 nuotekų siurblines, iš kurių 23 yra Biržų mieste bei 15 nuotekų valymo įrenginių didžiausi yra Biržų mieste.
2021 metais Biržų miesto valymo įrengimuose išvalytų nuotekų kiekis – 983,6 tūkst. kub. m. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.
2021 m. išvalytų nuotekų parametrai:
BDS7 – 5,2 mg/l
Bendrasis azotas – 13 mg/l
Bendrasis fosforas – 0,85 mg/l