NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS NUO 2023 M. SAUSIO 1 D.

                      Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. gruodžio 1 d. nutarimu nr. O3E-1657 dėl UAB „Biržų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir UAB „Biržų vandenys“ 2022 m. gruodžio 1 d. direktoriaus įsakymu nr. V-87 dėl apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nuo 2023 m. sausio 1 […]