Biržų rajone UAB ,,Biržų vandenys” eksploatuoja 101 km nuotekų tinklų, kuriais nuotekos nuvedamos į nuotekų valyklas. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 42 siurblines, iš kurių 23 yra Biržų mieste bei 15 nuotekų valymo įrenginių, didžiausi – Biržų mieste.  2021 metais Biržų miesto valymo įrengimuose išvalytų nuotekų kiekis – 983,6 tūkst. kub. m. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.

2021 m. išvalytų nuotekų parametrai:
BDS7 – 5,2 mg/l
Bendrasis azotas – 13 mg/l
Bendrasis fosforas – 0,85 mg/l