DARBO LAIKAS

I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka: 12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos

AVARIJOS ATVEJU

Tel. +370 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie dokumentai reikalingi norint sudaryti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Vartotojams (gyventojams)?

 •  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • buto (statinio) nuosavybę patvirtinantis dokumentas;

Prašymai dėl sutarčių sudarymo priimami Klientų aptarnavimo skyriuje 203 kab. darbo dienomis I-IV 8:00-17:00 val., (pietų pertrauka 12:00-12:45), V  8:00-15:45 val. Informacija Tel. 8 450 32052

Kokie dokumentai reikalingi norint sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį Abonentams (Įmonėms)?

Prašymas dėl sutarties sudarymo, kuriame nurodyta:

 • įmonės pavadinimas;
 • įmonės kodas bei PVM kodas;
 • įmonės adresas;
 • įmonės veiklos rūšis;
 • telefono numeris;
 • korespondencijos siuntimo adresas (jei yra kitas);
 • įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašas;
 • Įmonės vadovo įgaliojimas (jei sutartį pasirašo ne pats įmonės vadovas).
 • Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.
 • Įmonės patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas.
 • Patalpų nuomos sutartis (jei sutartis sudaroma su nuomininku).
 • geodezinė išpildomoji nuotrauka.

 Kur kreiptis, esant reikalui nuimti vandens apskaitos prietaisus ar jų plombas?
Griežtai draudžiama savavališkai nuimti šalto vandens apskaitos prietaisus ar jų plombas. Dėl leidimo, kai yra būtinybė liesti vandens apskaitos prietaiso plombą keičiant vidaus vandentiekio vamzdyną, juos remontuojant ar kitais atvejais, būtina raštu kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ el.p. apskaita@birzuvandenys.lt, klientų aptarnavimo skyrių. (203 kab.) tel. +370 450 32052, +370 611 44715.

 Šalto vandens apskaitos prietaisų galiojimas, metrologinės patikros periodiškumas.
Šalto vandens apskaitos prietaisus, pagal kuriuos vartotojai (Gyventojai) ir Abonentai (Įmonės) atsiskaito už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, metrologinę patikrą atlieka vandens tiekėjas tokiu periodiškumu:

 1. pastatų įvaduose įrengti apskaitos prietaisai – kas 2 metai;
 2. butuose ir individualiuose namuose įrengti apskaitos prietaisai – kas 6 metai. LR 2014-08-01 įsakymas Nr.4-523 pakeitimas 2018-05-08 Nr.4-271.

Jei Vartotojas (Gyventojas) ar Abonentas (Įmonė) įtaria, kad šalto vandens apskaitos prietaisas rodo neteisingai ar neatitinka jam nustatytų reikalavimų.
Galite raštu kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ klientų aptarnavimo skyrių dėl apskaitos prietaiso techninės būklės patikrinimo ir prašyti atlikti prietaiso neeilinę metrologinę patikrą. Jeigu patikrinus nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, yra techniškai tvarkingas, tai neeilinei patikrai patirtas vandens tiekėjo išlaidas turi apmokėti vartotojas (Abonentas).

 Kur kreiptis sugedus (neveikia ar kt.) šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisui?
Sugedus šalto vandens apskaitos prietaisui, apie tai nedelsiant reikia informuoti UAB „Biržų vandenys“ klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus tel. 8 450 32052, +370 611 44715,  ar atvykti į klientų aptarnavimo skyriaus 203 kab., darbo dienomis I-IV 8:00-17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45) V- 8:00 – 15:45 val. (pietų pertrauka 12:00-12:45)

Jei Vartotojas (Abonentas) nepraneša apie šalto vandens apskaitos prietaiso gedimą.
Patikrinimo metu nustačius, kad šalto vandens apskaitos prietaisas sugedęs (neveikia), užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos plomba, yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės prietaisui stabdyti ( įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas korpusas, pažeistas ar nuimtas  apsauginis žiedas), o Vartotojas (Abonentas) apie šiuos pažeidimus nebuvo pranešęs UAB „Biržų vandenys“ (raštu, telefonu, el. paštu), tai sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 m/s greičiu 24 val./parą. Tokiu būdu vandens kiekis apskaičiuojamas už ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį iki minėtų pažeidimų nustatymo. Pašalinus pažeidimus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.

Vidutinio, aptarnaujamoje teritorijoje, suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymas:

          Pagal standartinės Sutarties sąlygas, Vartotojui atsisakius įleisti Tiekėjo atstovą į patalpas, nesudarius sąlygų atlikti tam tikrus veiksmus, numatytus Sutarties punktuose, pagal techninius reikalavimus pakeisti arba įengti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisą, suvartoto vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal vidutinį patvirtintą savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį ( K – m3/mėn.) padauginus iš koeficiento 2 vienam gyventojui. Tokiu būdu skaičiuojama, kol bus atlikti tam tikri vandens apskaitos prietaiso pakeitimo ar įrengimo veiksmai. Po minėtų veiksmų atlikimo, apskaičiuotas vandens kiekis neperskaičiuojamas. Sudarius sąlygas pakeisti ar įrengti apskaitos prietaisą, jis įrengiamas nemokamai.

Kur skelbiama apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos ?
Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Vandens tiekėjas praneša Vartotojui, apie tai paskelbdamas  įmonės internetiniame puslapyje www.birzuvandenys.lt . Informacija tel. 8 450 32052

Pažymos išrašymas apie atsiskaitymą.
Parduodant butą /namą, pastatą, UAB „Biržų vandenys“ darbuotojui nurašius šalto vandens skaitiklio rodmenis arba Vartotojui pateikus skaitiklio nuotraukas, pažyma apie atsiskaitymą už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą išduodama per 3 d. d.

 Kokios laukia pasekmės, jei susidarys skola už suteiktas vandens ir (ar) nuotekų paslaugas?
Neapmokėjus už Tiekėjo UAB „Biržų vandenys“ suteiktas vandens ir (ar) nuotekų paslaugas, Vartotojus (gyventojus) ir Abonentus (Įmones) dėl susidariusios skolos informuojame telefonu, el. paštu, siunčiamas priminimo pranešimas, kuriame nurodome ir raginame apmokėti susidariusią skolos sumą. Nesumokėjus, pateikiamas raštu Įspėjimas (Pranešimas) ir primenama, kad vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, skola bus išieškoma teismine tvarka bei apribotas arba nutrauktas vandens tiekimas.

Kada ir kokiu pagrindu gali būti taikomas dvigubas suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui?
 Gyventojams, kurie naudojasi UAB „Biržų vandenys“ teikiamomis paslaugomis, bet neturi individualių vandens apskaitos prietaisų ir piktybiškai nesudaro sąlygų jų įrengti bute, name ar priklausančiose bendro naudojimo patalpose, mokestis už suvartotą geriamąjį (šaltą) vandenį skaičiuojamas taikant  dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojimo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.

 Kur kreiptis, dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, bei vandens ir nuotekų tinklų prisijungimo prie tinklų ?
Užsakovas, norintis statyti ir prisijungti vandentiekio ir nuotekų tinklus turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (kab.Nr.202) užpildyti prašymą, prisijungimo sąlygoms gauti. Kartu pridedama nuosavybės dokumentai ir sklypo topografinė nuotrauka. Prisijungimo sąlygos išduodamos per 10 darbo dienų. Prie tinklų jungtis vadovaujantis prisijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais. Tik turint prisijungimo sąlygas galima jungtis prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Išpildžius visus reikalavimus prisijungimams, bei pateikus reikiamus dokumentus (kontrolinę išpildomąją nuotrauką) sudaroma sutartis su UAB „Biržų vandenys“, dėl paslaugų teikimo ( kab. 203 )

 Kur galiu gauti žemės sklypo planą/nuosavybės dokumentus?
VĮ ,,Registrų centras“ teikia registruotų statinių/žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus bei žemės sklypų planus.

 Kur pasidaryti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų geodezinę nuotrauką?
Reikia kreiptis į geodezininkus, kurie ir parengs geodezinę nuotrauką, kuri būtina sutarties pasirašymui.

 Ar galiu naudoti šulinio ir centralizuotą vandentiekį savo buityje?
Pastato viduje vanduo gali būti naudojamas tik iš centralizuoto vandentiekio jo nesujungiant su kitais vandens šaltiniais per pastato vidaus vandentiekio sistemą ir kt., nes tai draudžia Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

  Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija gatvės tinkluose, praneškite UAB „Biržų vandenys“  tel.: +370 680 24420  
Paskambinus šiuo telefonu Jums taip pat bus suteikta informacija apie nutraukto vandens tiekimo priežastis ir trukmę, mieste vykdomus vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus.

Skip to content