DARBO LAIKAS

I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka: 12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos

AVARIJOS ATVEJU

Tel. +370 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420


LEGALIZAVIMASIS – IŠEITIS IŠVENGTI KETURŽENKLIO NUOSTOLIO PASKAIČIAVIMO

UAB „Biržų vandenys“ darbuotojai nustato atvejus, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų. Pasitaiko, kad kai kurie nesąžiningi statybininkai pamoko gyventojus, kaip galima neapskaitomai naudoti vandenį ar patys atlieka tokius pajungimus. Tačiau, kai gyventojui yra paskaičiuojamas įmonės patirtas nuostolis, jis gali kaltinti tik save.

Paprastai savavališkai prie tinklų prijungiama turint nesąžiningų paskatų arba nesiteiraujant, kaip reikia įteisinti naudojamas vandens ir nuotekų komunikacijas iš anksto. UAB „Biržų vandenys“ per praeitus bei šiuos metus nustatė nemažai naujų savavališkų prisijungimų atvejų prie vandens ir nuotekų centralizuotų tinklų.

Norime įspėti gyventojus, kad savavališkų prisijungimų netoleruosime ir griežtai kontroliuojame ir kontroliuosime ateityje.

Informuojame, kad savavališku prisijungimu prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų laikomi šie atvejai:

  • prisijungimas be vandens tiekėjo leidimo (prisijungimo sąlygų);
  • prisijungimas, turint tiekėjo leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka, negavus reikiamo tiekėjo akto;
  • kai nesudaryta geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis;
  • savavališkai nuimtas ar pakeistas vandens skaitiklis;
  • savavališkai rekonstruotas arba perkeltas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.

Kad prisijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų būtų teisėtas, kiekvienas, tiek fizinis, tiek juridinis asmuo taip pat ir rangovas atliekantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo ir prijungimo darbus, prieš prisijungdami prie geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tinklų, turi eilės tvarka atlikti šiuos darbus:

  • pateikti raštišką prašymą ir išsiimti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir/ar paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų prisijungimo sąlygas, nustatyta tvarka atlikti prijungimo darbus;
  • gauti  iš UAB „Biržų vandenys“ patikrinimo aktą išsikvietus UAB „Biržų vandenys“ specialistą, pasijungimo momentui užfiksuoti;
  • parengti vietą vandens apskaitos mazgo įrengimui ir išsikviesti UAB „Biržų vandenys“ specialistus, kad sumontuotų vandens apskaitos prietaisus bei juos užplombuotų;
  • sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų ar paviršinių nuotekų tvarkymo sutartį.

      Jei vandens tiekimo ar buitinių nuotekų surinkimo tinklai yra prijungti ir neįvykdytos visos aukščiau išvardintos sąlygos – tai yra savavališkas prijungimas.

Informuojame, kad pasikeitus teisėms aktams už nelegalų pasijungimą prie nuotekų tinklų, dabar jau gali tekti susimokėti nuo8 000 tūkstančius eurų ir daugiau, priklausomai nuo vamzdžio skersmens ir prisijungimo laikotarpio.

Todėl kviečiame visus nelegaliai prisijungusius suskubti susitvarkyti, savo neteisėtus pasijungimus, atvykstant į UAB ,,Biržų vandenys“ Rotušės g. 30, Biržai, klientų aptarnavimo skyrių, II aukštas, 203 ir 212 kab.

      Pranešus apie tai Klientų aptarnavimo skyriui raštu, gyventojui bus paaiškinta, kaip įsiteisinti esamą situaciją ir apskaičiuotas realus sunaudoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis per savavališko paslaugų vartojimo laikotarpį. Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis savivaldybėje  yra 2,29 m3 /mėn. 1 gyv. Šis kiekis bus dauginamas iš laikotarpio, kuriuo buvo savavališkai prisijungta prie infrastuktūros ir padauginta iš vandens ir (ar) nuotekų 1 m3 kainos, bet nedaugiau kaip už 3 mėnesius. Lengvatinė tvarka bus taikomos tik tiems gyventojams, kurie praneš apie savavališkus prisijungimus nuo 2022-08-04 iki 2022-08-31.

Kad galėtume sklandžiai Jus aptarnauti, prieš atvykstant į UAB ,,Biržų vandenys“, pranešimo apie nelegalų pasijungimą pateikimui, prašome registruoti priėmimo laiką, tel. (+370) 450 32052. Turėti su savimi RC išrašą, pažymą apie deklaruotus gyventojus tuo adresu, asmens dokumentą.

UAB „Biržų vandenys“ sudaro išskirtines ir precedento neturinčias sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugomis. Šios sąlygos negalioja jau surašytiems aktams, bet dar neišnagrinėtiems.

Skip to content