Šalto vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) įrengimo aprašas

Apskaitos prietaisų ir kitų inžinerinių įrenginių tikrinimo atmintinė