Komentarai išjungti -

avarij

 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO ĮMONĖJE UŽKARDYMO

Pranešame, kad dėl naujojo koronaviruso plitimo grėsmės UAB „Biržų vandenys“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 10 d. nevykdys atsiskaitymo už paslaugas grynais pinigais. Klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu informacija darbo laiku ( nuo 7 val. iki 16 val.) teikiama tel. 8-450-31497, 8-450-32052, el. p. apskaita2@birzuvandenys.lt. Avarijos atveju kreiptis tel. 8-680 24420. Bendrovė vykdys avarinius atstatomuosius darbus, teiks nuotekų išvežimo paslaugas.

 

 

INFORMACIJA APIE VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMUS

2020 m. sausio 20.,  dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Biržuose Rotušės g. 13 namų gyventojamsnuo 9.00 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

Gyventojai kviečiami prisijungti gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus prie centralizuotų Biržų miesto tinklų

Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų galimybių prašome kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ vandentvarkos inžinierių  Joną Paulauską  (mob. tel. nr. 8 611 44712, el. paštas inzinierius@birzuvandenys.lt).

INFORMUOJAME, kad norėdami gauti sąskaitas už bendrovės suteiktas paslaugas elektroniniu paštu, savo elektroninio pašto adresą praneškite: apskaita1@birzuvandenys.lt ir apskaita2@birzuvandenys.lt arba telefono Nr. (8 450) 32 052.

  Informacija apie AB ESO planinius elektros atjungimus

2019 kovo 28 Pranešimai

DĖL INFORMACIJOS

Komentarai išjungti - DĖL INFORMACIJOS

Pranešame, kad dėl naujojo koronaviruso plitimo grėsmės UAB „Biržų vandenys“ nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 10 d. nevykdys atsiskaitymo už paslaugas grynais pinigais. Klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu informacija darbo laiku (7-16 val.) teikiama tel. 8-450 30197, 8-45032052, el. p. apskaita2@birzuvandenys.lt. Avarijos atveju kreiptis tel. 8-680 24420. Bendrovė vykdys avarinius atstatomuosius darbus, teiks nuotekų išvežimo paslaugas.

2020 kovo 16 Pranešimai

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Komentarai išjungti - KORUPCIJOS PREVENCIJA

UAB „Biržų vandenys“, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje.

UAB „Biržų vandenys“ korupcijos prevencijos programa

UAB „Biržų vandenys“ korupcijos prevencijos programos planas

Etikos kodeksas

Atsparumo korupcijai politika

Atsparumo korupcijai tvarkos aprašas

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.
Šiuo tikslu Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

 

Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu  info@birzuvandenys.lt arba pasitikėjimo telefonu 8 450 31 497.

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
STT apie korupciją galima pranešti: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu (8 5) 266 3307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teritoriniame padalinyje, Šiaulių valdyboje, esančioje adresu Vytauto g. 87, Šiauliai 77155.
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
FNTT apie korupciją galima pranešti: pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 6205; faksu (8 5) 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt.
Šiaulių apygardos valdyba: Varpo g. 29, Šiauliai 76240; el. paštu dokumentas.siauliai@fntt.lt.
  • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
VTEK apie korupciją galima pranešti: telefonu (8 5) 212 4396; faksu (8 5) 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lt, http://www.vtek.lt.

Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie siekiamo tikslo.

Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

2019 kovo 22 Korupcijos prevencija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Komentarai išjungti - Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m. metinis pranešimas

2018 m. nepriklausomo audito išvada

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

2018 m. nepriklausomo audito RVA išvada

Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 m.

Metinė atskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Nepriklausomo audito išvada 2017 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

2018 liepos 5 Meniu

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Komentarai išjungti - ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

http://birzuvandenys.lt/meniu/kainos-gyventojams/

2018 gegužės 30 Meniu

Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

Komentarai išjungti - Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

 

1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, išankstinio privalomo ginčų sprendimo ne teisme tvarka tarp geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, abonentų ir vartotojų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (el.adresas: VKEKK).

  1. 2. Abonentų ir vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

1) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų (el.adresas: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba);

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo (el.adresas: VVTAT);

3) savivaldybių institucijos – abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo šiame įstatyme nurodytais būdais organizavimo (el.adresas: Biržų rajono savivaldybė).

3. Ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

2017 rugpjūčio 18 Meniu

Korupcijos prevencija

Komentarai išjungti - Korupcijos prevencija

UAB „Biržų vandenys“, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje.

UAB „Biržų vandenys“ 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programa

UAB „Biržų vandenys“ 2018-2020 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu  info@birzuvandenys.lt arba pasitikėjimo telefonu 8 450 31 497.

Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie siekiamo tikslo.

Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

 

2017 birželio 16 Veikla

VIDUTINIS VARTOTOJŲ SUNAUDOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

Komentarai išjungti - VIDUTINIS VARTOTOJŲ SUNAUDOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Biržų vandenys“ apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2020 m. vasario 1 d dienos, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,15 kub. m/gyventojui per mėnesį.

2016 lapkričio 7 Meniu

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Komentarai išjungti - VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                 UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus

                                                                                                      2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-15

 UAB „BIRŽŲ VANDENYS“

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

( toliau-tvarka)

I SKYRIUS

VARTOTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS PASKIRTIS IR TAIKYMAS

Ši tvarka reglamentuoja ginčų kilusių tarp vartotojų ir UAB „Biržų vandenys“ (toliau – Bendrovė) nagrinėjimo procedūrą Bendrovės viduje.

Tvarka parengta atsižvelgiant į Bendrovės pastangas nedelsiant spręsti vartotojų skundus (prašymus) šalių susitarimu ir ja privalo vadovautis visi Bendrovės darbuotojai.

Aptarnaujant vartotojus, šios Tvarkos nuostatos ginčų sprendimui taikomos tiek, kiek tų klausimų sprendimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

Vartotojui neteikiama privati informacija apie kitus vartotojus ir trečiuosius asmenis.

Šios Tvarkos nuostatos netaikomos vartotojų skundams (prašymams), nesusijusiems su Bendrovės veikla. Jei yra žinoma, kokia institucija, įmonė, įstaiga ar organizacija atsakinga už tokių klausimų sprendimą, Bendrovės darbuotojas paaiškina vartotojui ir nurodo į kokią instituciją kreiptis.

Pagrindinės Tvarkoje naudojamos sąvokos:

anoniminis skundas (prašymas) – skundas (prašymas), pagal kurį nėra galimybės identifikuoti pareiškėjo (pareiškėjas nurodo reikalavimą išlaikyti konfidencialumą).

atsakymas – žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu išreikštas Bendrovės atsakymas į pareiškėjo pateiktą skundą (prašymą).

kreipimasis – pareiškėjo kreipimasis raštu ar žodžiu į Bendrovę su skundu (prašymu).

pareiškėjas –Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojas, pateikęs Bendrovei prašymą ar skundą.

prašymas – pareiškėjo kreipimasis raštu ar žodžiu į Bendrovę per Bendrovės vadovą, Bendrovės padalinio ar skyriaus vadovą, darbuotoją įgaliotą priimti bei nagrinėti prašymus ir skundus.

prašymo (skundo) nagrinėjimas – Bendrovės darbuotojo veikla, apimanti prašymo (skundo) priėmimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą pareiškėjui.

rašytinis skundas arba prašymas – vartotojo kreipimasis raštu į Bendrovę, pateikiant skundą ar prašymą tiesiogiai, atsiunčiant paštu, faksu, elektroniniu paštu.

skundas – pareiškėjo kreipimasis į Bendrovę per Bendrovės vadovą ar darbuotoją nurodant, kad yra pažeistos pareiškėjo teisės ar tesėti interesai ir prašoma juos apginti.

vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį.

žodinis skundas ar prašymas – skundas pateiktas žodžiu pareiškėjui atvykus į Bendrovę arba paskambinus telefonu.

II SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vartotojas, manantis, kad geriamo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją ir nurodyti savo reikalavimus. Tokie ginčai nagrinėjami pagal šią vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37 straipsnio 2 dalį vartotojų ir geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojų ginčai sprendžiami ne teismo tvarka pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, kurio 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalome vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi dienos, jei kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽODINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ GAVIMAS, NAGRINĖJIMAS, ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

Žodinį prašymą arba skundą gavęs darbuotojas Bendrovės informacinėse bazėse ir (arba) vidinėje dokumentacijoje patikrina, ar vartotojo nurodyti faktai teisingi. Jei su vartotoju bendraujančiam darbuotojui pakanka kompetencijos ir įgaliojimų pateikti atsakymą, jis suteikia informaciją, kokius dokumentus (pažymą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kokiu būdu (asmeniškai ar paštu) reikia pateikti, kad klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas arba priima sprendimą ir atlieka visus būtinus veiksmus (pvz. ištaiso/pakeičia duomenis apskaitos sistemoje, paaiškina, kodėl nepritaikyta kompensacija, kaip susidarė skola ir kokiu būdu bus atliekamas perskaičiavimas ir t.t)

Jei žodinį prašymą arba skundą gavusiam darbuotojui nepakanka kompetencijos pateikti atsakymą arba jis neturi įgaliojimų teikti atsakymus, susisiekiama su įgaliotu, priimti bei nagrinėti prašymus ir skundus, darbuotoju, išaiškinama tolesnė problemos sprendimo eiga.

Jei vartotojui pateiktas paaiškinimas arba pasiūlytas sprendimas priimtinas, žodinis skundas laikomas išspręstu.

Jei pateiktas paaiškinimas/pasiūlytas sprendimas nepriimtinas vartotojui, darbuotojas turi pasiūlyti vartotojui pateikti prašymą arba skundą raštu. Vartotojui pasiūloma kreipimąsi raštu įforminti ir tais atvejais, kai žodinio prašymo arba skundo neįmanoma išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant nei vartotojo, nei Bendrovės interesų, o vartotojo netenkina numatomi žodinio skundo nagrinėjimo terminai arba pati procedūra.

III SKYRIUS

 RAŠYTINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS

 Rašytiniai prašymai, skundai gali būti pateikiami pareiškėjui patogiausiu būdu – atvykstant į Bendrovę asmeniškai arba nusiunčiant prašymą ar skundą paštu, elektroniniu paštu bei faksu.

Pareiškėjas arba jo atstovas atstovaujantis pareiškėją įstatymų nustatytais pagrindais, privalo pateikti raštišką tvarkingai ir įskaitomai parašytą valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, prašymą arba skundą, kuriame privalo būti nurodyta:

14.1 pareiškėjo vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, atstovo vardas pavardė;

14.2 skundo pateikimo data;

14.3 tikslus pareiškėjo adresas, kuriuo norima gauti atsakymą;

14.4 pareiškėjo kontaktinio telefono ar fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar kita turima kontaktinė informacija;

14.5 prašymo arba skundo esmė;

14.7 pareiškėjo parašas;

14.8 asmuo prašydamas gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę;

Bendrovė nepriima ir nenagrinėja prašymų ir skundų, kuriuose:

15.1 trūksta esminės informacijos apie pareiškėją (vardo, pavardės, adreso, kontaktinių detalių ir t.t.) arba skundo esmę, reikalavimus;

15.2 neįskaitomai arba nesuprantamai išdėstytas turinys;

15.3 keliami klausimai nėra priskiriami bendrovės kompetencijai;

Registruojami ir nagrinėjami tik aukščiau išdėstytus reikalavimus atitinkantys prašymai ir skundai. Neatitinkantys reikalavimų prašymai ir skundai gražinami pareiškėjui (jei tai įmanoma) nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti.

17.Visi rašytiniai prašymai ir skundai turi būti užregistruoti registracijos žurnale jų gavimo Bendrovėje dieną. Ant prašymo ar skundo dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir registracijos numeris. Jei rašytinis skundas ar prašymas gaunamas elektroniniu paštu, jis atspausdinamas ir registruojamas bendra tvarka kaip ir visi gauti rašytiniai skundai ir pranešimai.

Registruojant prašymą ar skundą, registracijos žurnale įrašomi prašymą ar skundą identifikuojantys duomenys: gautą skundą ar prašymą rašiusio pareiškėjo vardas ir pavardė, prašymo ar skundo data.

Pareiškėjui pageidaujant jam gali būti įteikiama spaudu pažymėta prašymo ar skundo kopija.

Užregistruoti prašymai ir skundai pateikiami Bendrovės direktoriui. Bendrovės direktorius susipažįsta su prašymų ar skundų turiniu ir paskiria juos nagrinėjančius darbuotojus.

Draudžiama pavesti ir persiųsti nagrinėti prašymus ir skundus tiems darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

 IV SKYRIUS

 RAŠYTINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 Bendrovė imasi visų priemonių, kad prašymas ar skundas būtų tinkamai išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką.

Užregistruoti prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, operatyvumo ir kitais principais.

Išimtinais atvejais Bendrovės direktorius, atsižvelgdamas į skundo turinį, šalių ar skundą tiriančio darbuotojo siūlymą, gali sudaryti komisiją skundui nagrinėti.

Darbuotojai, nagrinėjantys prašymus ar tiriantys skundus, turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

Skundo nagrinėjimas nutraukiamas šiais atvejais:

26.1. pareiškėjas atsisako savo reikalavimo;

26.2. yra objektyvių priežasčių, dėl kurių išnagrinėti skundą neįmanoma;

26.3. viena iš šalių kreipiasi į teismą.

Išnagrinėjus skundą, jis laikomas pagrįstu, jei tyrimo metu nustatoma, kad buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai ir to priežastis susijusi su Bendrovės veikla.

Skundas laikomas nepagrįstu, jei tyrimo metu nustatoma, kad pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai nebuvo pažeisti arba buvo pažeisti, bet pažeidimas nesusijęs su Bendrovės veikimu ar neveikimu.

V SKYRIUS

 ATSAKYMŲ Į RAŠYTINIUS PRAŠYMUS IR SKUNDUS PATEIKIMAS

 Išnagrinėjęs prašymą ar skundą darbuotojas, atsakingas už prašymo ar skundo nagrinėjimą, parengia pareiškėjui projektą, kuriame turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaudamasi darbuotojas parengė atsakymo projektą bei jį pateikia Bendrovės direktoriui.

Atsakymas turi būti įformintas Bendrovės firminiame blanke dviem egzemplioriais, vienas iš jų išsiunčiamas pareiškėjui, kitas lieka Bendrovėje ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsakymą rengiantis darbuotojas privalo užtikrinti, kad atsakyme nebūtų atskleista informacija, sudaranti Bendrovės konfidencialią informaciją ar nesusijusi su nagrinėjamu skundu, privati informacija apie kitus vartotojus ar trečiuosius asmenis.

Dokumentas apie išnagrinėtą prašymą ar skundą ir priimtą sprendimą pareiškėjui įteikiamas asmeniškai arba pranešama paprastu arba registruotu laišku.

 

Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

Ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

http://birzuvandenys.lt/meniu/gincus-ir-skundus-nagrinejancios-institucijos/

 

 

 

2016 balandžio 26 Meniu

Informacija apie pirkimus

Komentarai išjungti - Informacija apie pirkimus

Informacija apie 2018 m. mažos vertės neskelbiamus pirkimus:čia.

Informacija apie 2017 m. mažos vertės neskelbiamus pirkimus:čia.

Informacija apie 2016 m. mažos vertės neskelbiamus pirkimus: čia.

Vykstantys pirkimai: degalų pirkimas degalinėse

Įvykę pirkimai: Įvykdytų pirkimų ataskaitos

Įvykdytų pirkimų procedūrų ataskaitos::Ataskaitos

2016 vasario 12 VIEŠIEJI PIRKIMAI