Komentarai išjungti -

avarij

 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO

UAB „Biržų vandenys“, reaguodama į  paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikoje, imasi griežtų priemonių viruso plitimui stabdyti ir nuo kovo 16 d. iki karantino pabaigos gyventojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – bendrovėje klientai gyvai (tiesioginių kontaktų metu) nebeaptarnaujami, nebevykdomi jokie atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Atsiskaitant už suteiktas paslaugas prašoma naudotis interneto kanalais ir kitomis atsiskaitymo formomis.

Stabdomi ne pirmojo būtinumo darbai: vandens skaitiklių keitimas, plombavimas, rodmenų nurašymas.

Raštai, prašymai ir pan. teikiami: el. paštu info@birzuvandenys.lt arba siunčiami paštu adresu Rotušės 30, Biržai.

Išimties atveju į UAB „Biržų vandenys“ galima atvykti tik pasiskambinus ir iš anksto susitarus dėl vizito.

Kontaktiniai telefonai: avarinė tarnyba (visą parą) (8-680) 24420

Klientų aptarnavimo skyrius: (8 – 450) 32052, apskaita2@birzuvandenys.lt

Bendrieji telefonai: (8-450) 31497

Interneto svetainės adresas: www.birzuvandenys.lt

 

INFORMACIJA APIE VANDENS TIEKIMO SUTRIKIMUS

2020 m. birželio 16 d., dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Pabiržės mst., Likenėlių g. namų gyventojamsnuo 8.00 val. iki 12.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2020 m. birželio 10 d.,  dėl vandentiekio trasos avarijos likvidavimo darbų Biržuose Vytauto – Dalylio gatvių sakrinžoje, aplinkinių namų gyventojams nuo 8.00 val. iki 12.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2020 m. birželio 8 d.,  dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Biržuose Vytauto – Dalylio gatvių sakrinžoje, aplinkinių namų gyventojams nuo 8.00 val. iki 13.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2020 m. balandžio 23 d.,  dėl vandentiekio trasos avarijos likvidavimo darbų Biržuose Vilniaus g. nuo 10.00 val. iki 12.00 val., galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

2020 m. sausio 20 d.,  dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos Biržuose Rotušės g. 13 namų gyventojamsnuo 9.00 val. iki 15.00 val., bus laikinai sustabdytas geriamojo vandens tiekimas, taip pat galimas vandens kokybės pablogėjimas ir kiti sutrikimai (slėgio svyravimai, drumstumo padidėjimas ir kt.). Atsiprašome vandens vartotojų dėl nepatogumų.

Gyventojai kviečiami prisijungti gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus prie centralizuotų Biržų miesto tinklų

Dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų galimybių prašome kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ vandentvarkos inžinierių  Joną Paulauską  (mob. tel. nr. 8 611 44712, el. paštas inzinierius@birzuvandenys.lt).

INFORMUOJAME, kad norėdami gauti sąskaitas už bendrovės suteiktas paslaugas elektroniniu paštu, savo elektroninio pašto adresą praneškite: apskaita1@birzuvandenys.lt ir apskaita2@birzuvandenys.lt arba telefono Nr. (8 450) 32 052.

  Informacija apie AB ESO planinius elektros atjungimus

2019 kovo 28 Pranešimai

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

1 Comment »

kuriame Biržų ateitį

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA BIRŽŲ MIESTO AGLOMERACOJOJE

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Biržų miesto aglomeracijoje. Įgyvendinus projektą Biržų miesto aglomeracijoje bus nutiesta 3,12 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,46 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie centralizuotos sistemos atitinkamai 86 būstams ir 101 būstui. Tai leis išspręsti nepakankamo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams, užtikrins saugią aplinkosauginiu požiūriu gyvenamąją aplinką ir mažinti aplinkos taršą centralizuotai netvarkomomis nuotekomis.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. kovo mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama skirti 278.029,08 Eur grąžinamosios subsidijos ir 569.005,41 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 25.418,40 Eur planuoja skirti UAB „Biržų vandenys“.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas – suteikti galimybes Biržų bei Vabalninko miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Biržų rajono savivaldybėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, sumažinta infiltracija tinkluose ir avarijų skaičius, pagerintas nuotekų valymas, užtikrinta tiekiamo vandens kokybė ir sukurtos prielaidos geresnės kokybės viešosioms paslaugoms teikti. Taip pat bus užtikrinta saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka ir mažinama aplinkos tarša.

Planuojama Vabalninko mieste pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir nuotekų valymo įrenginius bei nutiesti 3,386 km naujų nuotekų tinklų ir 2,556 naujų vandentiekio tinklų, suteikiant galimybes prisijungti prie centralizuotos sistemos 79 būstams. Taip pat planuojama rekonstruoti 1.,89 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Biržų mieste bei suinventorizuoti ir teisiškai užregistruoti~100 km tinklų Biržų rajone.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 liepos mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų yra skirta 1.438.947,15 Eur, Biržų rajono savivaldybė skirs 699.000,00 Eur, o 183.804,35 Eur skirs UAB „Biržų vandenys“.

2015 rugsėjo 2 Veikla